Silni lokalnie

na globalnym rynku pracy

Dzięki bezpośredniej obecności i strategicznym partnerstwom Holding Gi Group jest obecny w 57 krajach w Europie, Azji i rejonie Pacyfiku, obu Amerykach i Afryce. Obecnie obsługujemy ponad 20 000 firm na całym świecie.