Kariera - O GiGroup

Nasz wpływ na
życie innych

Misją Gi Group Holding jest transformacja rynku pracy i sprawienie, by przyszłość pracy była przyjazna dla wszystkich zaangażowanych stron. Poprzez nasze usługi chcemy budować świadomość osobistej i społecznej wartości pracy i zmieniać życia na lepsze.

Nasza motywacja

Jesteśmy firmą skupiającą się na ludziach, więc niezależnie od tego, jaką rolę będziesz pełnić w naszej organizacji, wykorzystasz swoje ambicje, innowacyjne myślenie, doświadczenie i umiejętności, aby zmieniać życia ludzi, w tym swoje własne. Możesz dokonać prawdziwej zmiany. #GiGroupHolding #ChangeLives

Nasze wartości

Group-11
Troska

Mamy świadomość społecznej wartości naszej pracy, dlatego realizujemy swoje zadania z zaangażowaniem i należytą starannością, aby tworzyć wartość dodaną dla naszych klientów. Dostarczamy proste i jasne rozwiązania, które mają pozytywny wpływ na naszych współpracowników, kandydatów, klientów, branżę i na każde z nich nawzajem.Dbamy o ludzi, pomagając naszym wewnętrznym i zewnętrznym interesariuszom zrozumieć kluczową rolę, jaką mogą odegrać na rynku pracy.

Collaboration-icon-svg
Współpraca

Niezależnie od roli, jaką pełnimy, pracujemy razem jako jeden zespół i promujemy kulturę współpracy. To pozwala nam osiągać ambitne cele i czerpać radość z wykonywanej pracy. Wierzymy, że nasi pracownicy są naszym najważniejszym kapitałem i zdajemy sobie sprawę z wagi różnorodności i integracji.
Komunikacja i duch pracy zespołowej wzmacniają poczucie przynależności i sprawiają, że nasza praca jest przyjemniejsza. Wzajemne słuchanie i wspólny rozwój pomagają nam osiągać cele, jakie sobie stawiamy.

Passion-icon-svg
Pasja

W Gi Group Holding myślimy innowacyjnie i działamy autonomicznie, by kształtować nowy, bardziej zrównoważony i przyjazny, rynek pracy. Pomagamy naszym współpracownikom, kandydatom i klientom w spełnianiu ich potrzeb oraz realizacji zawodowych aspiracji, marzeń i celów. Wiemy, że w ten sposób zmieniamy ich życie na lepsze, dlatego pracujemy z prawdziwą pasją i zaangażowaniem.

Sustainable-icon-2
Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój to idea nierozerwalnie związana z naszą misją – takim kształtowaniem rynku pracy, by był on miejscem przyjaznym dla wszystkich jego uczestników. Dlatego działamy odpowiedzialnie, z myślą o potrzebach nie tylko obecnych, ale i przyszłych pokoleń. Promujemy wzrost gospodarczy, dbamy o efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów oraz wspieramy dobrostan naszych pracowników. Wierzymy, że to my służymy środowisku, a nie odwrotnie.

Learning-Innovation-icon-svg
Ciągłe kształcenie i innowacje

Ciekawość i chęć uczenia się napędzają naszą codzienną motywację do działania w szybko zmieniającym się świecie. Ciągłe kształcenie i innowacje pozwalają nam dobrze wykonywać naszą pracę i zapewniać ciągłość biznesową poprzez tworzenie nowych rozwiązań, przynoszących korzyści naszym interesariuszom. Stale inwestujemy w rozwój naszych pracowników. Staramy się pomóc każdemu w pełni wykorzystać jego potencjał, poprzez wspieranie ciekawości, docenianie indywidualności oraz zapewnianie narzędzi szkoleniowych i inicjatyw wolontariackich. Dzieląc się naszą osobistą i zawodową wiedzą, wspieramy rozwój i ewolucję naszej organizacji.

Responsability-icon-svg
Odpowiedzialność

Jako jedna z wiodących firm działających na międzynarodowym rynku usług HR wierzymy, że wytyczanie kierunków i branie aktywnego udziału w tworzeniu lepszych globalnych praktyk, które pomagają rozwijać zarówno lokalne społeczności, jak i rynek pracy, ma kluczowe znaczenie. Od każdego członka Gi Group Holding oczekujemy dbania o reputację naszej firmy i naszych interesariuszy poprzez przestrzeganie powszechnie uznanych praw człowieka, zwalczanie wszelkich form dyskryminacji i korupcji, wspieranie przepisów regulujących bezpieczeństwo i higienę pracy oraz wdrażanie najnowszych inicjatyw, technologii i praktyk chroniących nasze środowisko.

Globalny wpływ
naszych wartości

Nasze wartości określają sposób, w jaki działamy jako firma. Są one wspólne dla naszych pracowników na całym świecie i odzwierciedlają nasze podejście do rynku pracy i społeczeństwa, w którym działamy. W Gi Group Holding WPŁYWAMY na życie innych, oferując przy tym wiele KORZYŚCI dla Twojej kariery zawodowej.

Doświadczenia zmieniające życie

Serbia

Programy wsparcia dla studentów

Nasz zespół działu szkoleń w Serbii regularnie uczestniczy w różnych programach dla studentów, których celem jest wsparcie młodych ludzi i pomoc w budowaniu ich umiejętności miękkich. W ramach tych działań przeprowadziliśmy np. dwudniowe szkolenie z umiejętności prezentacji dla absolwentów Uniwersytetu Belgradzkiego, zorganizowane przez Centrum Rozwoju Kariery.

Brazylia

Dzielenie się najlepszymi praktykami

W Gi Group Holding wierzymy, że poprzez dzielenie się naszymi najlepszymi praktykami z innymi krajami, rozwijamy naszą wiedzę i wspieramy rozwój biznesu. W tym celu zorganizowaliśmy wiele webinariów, globalnych wydarzeń i spotkań biznesowych. Mamy możliwość uczenia się na błędach, zrozumienia naszych mocnych stron i doskonalenia sposobu pracy poprzez dzielenie się wiedzą ze współpracownikami, klientami i kontrahentami.

Wielka Brytania

Inicjatywy na rzecz zatrudnienia w szkołach

Z powodu braku funduszy wiele szkół w Wielkiej Brytanii zostało pozbawionych doradców zawodowych. Od wielu lat nasza firma współpracuje z kilkoma z tych szkół, wspierając ich inicjatywy w zakresie zwiększania szans na zatrudnienie. Pomagamy uczniom zrozumieć realia rynku pracy i zapewniamy im narzędzia do znalezienia właściwej pracy.

Na całym świecie

Reagowanie na nieprzewidziane sytuacje przez komitet strategiczny

Nasz Komitet Strategiczny umożliwia firmie efektywne reagowanie na każdą sytuację. Podczas pandemii pomógł nam zadbać o naszych pracowników od pierwszego dnia i zapewnić im informacje, narzędzia i wsparcie psychiczne, którego potrzebowali. Uruchomiliśmy również kilka wewnętrznych inicjatyw, aby pomóc wesprzeć nasz zespół – wszystko to było możliwe dzięki umiejętności szybkiego myślenia naszego zespołu kierowniczego.

Włochy

Inicjatywa „Destination Work”

„Destination Work” jest wydarzeniem organizowanym przez 125 wolontariuszy, którzy pracują w naszych oddziałach i siedzibie głównej. Spotykają się po godzinach pracy, oferując porady zawodowe tym, którzy najbardziej ich potrzebują. W 2020 roku do udziału w wydarzeniu zgłosiło się ponad 800 osób, w tym studenci i osoby poszukujące pracy. Szkolenia na temat tworzenia marki osobistej, rozmów kwalifikacyjnych i wsparcie w rozwoju kariery to tylko niektóre z tematów poruszanych co roku przez naszych wolontariuszy.

Na całym świecie

Obchody 20-lecia

Obchody 20-lecia Gi Group były niezwykłym globalnym wydarzeniem, w którym uczestniczyli nasi pracownicy z całego świata. Była to okazja do podzielenia się naszą pasją do pracy, która pomaga zmieniać życie ludzi na lepsze. Mieliśmy okazję wzmocnić nasze więzi i wspólnie uczcić naszą podróż, sukcesy i wyciągnięte lekcje.

Indie

Celebracja różnorodności kulturowej

Indie to jeden z najbardziej zróżnicowanych kulturowo narodów na świecie. Na przestrzeni całego roku nasi indyjscy współpracownicy organizują szereg wydarzeń, aby uczcić różne święta. Ostatnio stworzyli oni hasło „jedność w różnorodności”, aby uczcić Diwali – pięciodniowe święto świateł, podczas którego ludzie przebrani są w tradycyjne stroje z różnych stanów i regionów tego kraju. Wydarzenie to pomogło w promowaniu poczucia jedności i pokazało troskę oraz szacunek naszych współpracowników dla tradycji i przekonań innych osób.

Turcja

Choinka noworoczna

Nasi tureccy współpracownicy postanowili dobrze rozpocząć Nowy Rok, odwiedzając dzieci mieszkające we wschodniej Anatolii, jednym z najbiedniejszych regionów Turcji. Zebrali oni od dzieci ich życzenia noworoczne i powiesili je na choince noworocznej w pracy. Następnie każdy z nich kupił prezent z listy życzeń, który znalazł się pod choinką.

Indie

Sojusz, który pomoże Indiom wrócić do pracy

Cztery wiodące globalne firmy świadczące usługi kadrowe w Indiach – Gi Group Holding, Randstad, Adecco Group i Manpower Group – zawarły sojusz, aby „Pomóc Indiom bezpiecznie wrócić do pracy”. Organizacje te połączyły swoją wiedzę i mocne strony, tworząc sojusz o niekomercyjnym charakterze. Celem tej współpracy było wspólne stawienie czoła kluczowym wyzwaniom stojącym przed rynkiem pracy oraz zminimalizowanie negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na gospodarkę.

Hiszpania

Nasz globalny proces przejęć

Jedną z naszych globalnych strategii rozwoju jest przejmowanie interesujących lokalnych firm. W ostatnich latach udoskonaliliśmy naszą zdolność do skutecznego przeprowadzania przejęć poprzez połączenie kultur korporacyjnych i zintegrowanie różnych nawyków zawodowych, abyśmy mogli dążyć do jednego z naszych celów, jakim jest stworzenie inkluzywnego miejsca pracy. Wierzymy, że nasza firma jest silniejsza i lepsza, gdy witamy nowych współpracowników z otwartymi ramionami, dbamy o to, aby głos każdego został usłyszany i uczymy się od siebie nawzajem.

Wielka Brytania

Budowanie świadomości w zakresie energii elektrycznej i efektywności paliwowej

Gi Group Holding UK nieustannie promuje przesłania skupione na zrównoważonym rozwoju. Prosimy naszych pracowników o wyłączanie świateł i komputerów, gdy nie są używane, a sama firma wymieniła żarówki w biurach na wydajne świetlówki LED. Już same te działania przyczyniły się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. Promujemy również model współdzielenia przejazdów, gdy tylko jest to możliwe i podróżujemy tylko wtedy, gdy jest to konieczne, aby zmniejszyć nasz ślad węglowy. Nasi pracownicy mają również dostęp do podręcznika kierowcy z sugestiami dotyczącymi pojemności użytkowej samochodów i wskazówkami dotyczącymi efektywnej jazdy.

Włochy

Inicjatywa eliminacji plastiku

Nasza nowa siedziba w Turynie podjęła inicjatywę eliminacji plastiku podczas projektowania instalacji biurowych. W tym celu stworzono automaty do napojów, które oferowały napoje w papierowych kubkach z drewnianymi mieszadełkami, automaty do przekąsek i napojów sprzedające napoje tylko w puszkach oraz automaty do ciepłej i zimnej wody, idealne do napełniania butelek wielokrotnego użytku. Inicjatywa ta zachęciła inne biura i oddziały do stosowania podobnych ekologicznych metod w ich własnym środowisku pracy.