Jedna Grupa - Zatrudnienie Stałe i Tymczasowe

Zatrudnienie stałe
i tymczasowe

Zatrudnianie pracowników tymczasowych i stałych to główne usługi naszej Grupy, świadczone pod marką Gi Group, która jest obecna bezpośrednio w 28 krajach oraz dodatkowo w 29 krajach dzięki naszym partnerom.

Zapewniamy elastyczne rozwiązania w obszarze zatrudnienia oraz posiadamy bogate doświadczenie w zarządzaniu dużą liczbą pracowników w sektorze przemysłowym i handlowym.
Znając specyfikę danej branży i rozumiejąc potrzeby klientów, znajdujemy dla nich odpowiednich pracowników, a nasze elastyczne podejście na każdym etapie współpracy, pomaga firmom osiągaćć ich cele biznesowe. Jednocześnie wspieramy kandydatów w znalezieniu odpowiedniej oferty pracy, poznajemy ich potrzeby i umiejętności oraz ułatwiamy im proces poszukiwania pracy.

Oferując usługi w obszarze pracy tymczasowej aktywnie wspieramy naszych klientów gdy potrzebują dużych wolumenów pracowników sezonowych lub prowadzą wielostanowiskową rekrutację do nowopowstających zakładów.apewniając elastyczność, wydajność i monitorowanie kosztów procesów HR.W ramach naszej usługi pracy stałej analizujemy potrzeby rekrutacyjne naszych klientów i zarządzamy całym procesem pozyskiwania i doboru pracowników, aby zapewnić wykwalifikowanych kandydatów, wpisujących się w kulturę danej firmy.

W Gi Group zawsze służymy wsparciem jako niezawodny partner zarówno dla firm, jak i kandydatów.

Nasze podejście

Nasi pracownicy

Wierzymy, że nasi pracownicy w pełni odpowiadają za zadowolenie naszych klientów i kandydatów oraz są kluczem do naszego sukcesu jako grupy. Są naszym największym atutem: pasjonaci, którzy każdego dnia pracują z ludźmi na całym świecie, świetnie radzący sobie w pracy w zespole, odpowiedzialni, doświadczeni, chętni do nauki i ciągłego doskonalenia się, zaangażowani i respektujący nasze wartości i zasady kodeksu etycznego.

Długotrwałe relacje

Wierzymy w korzyści płynące z partnerstwa i traktujemy każdy pierwszy kontakt jako punkt wyjścia do wspólnego sukcesu. Opierając się na transparentności i zaufaniu, dążymy do budowania długotrwałych relacji z klientami i kandydatami. 

Wiedza o lokalnym i międzynarodowym rynku pracy

Jesteśmy pewni, że nasze bogate doświadczenie na lokalnych i międzynarodowych rynkach pracy zaspokoi oczekiwania zarówno międzynarodowych korporacji, jak i lokalnych firm.

Doświadczenie w zakresie rekrutacji i zarządzania personelem

Nasze zespoły specjalizują się w pozyskiwaniu, zatrudnianiu i doborze kandydatów, a także w zarządzaniu pracownikami. Dbają o ich satysfakcję i utrzymanie ich w firmie, traktując każdego kandydata i pracownika zgodnie z naszymi wartościami i kodeksem etycznym. 

Specjalizacje branżowe i profilowe

Nasze zespoły specjalizują się w konkretnych branżach i/lub określonych profilach kandydatów. Nasze specjalizacje i dogłębna wiedza pozwalają nam lepiej zrozumieć potrzeby klientów i kandydatów oraz dostarczać usługi i rozwiązania, które przynoszą największą wartość dodaną. Ta specjalistyczna wiedza jest podstawą, na której budujemy zaufanie i partnerstwo. 

Analiza potrzeb i projektowanie rozwiązań

Opracowaliśmy szereg modeli usług i rozwiązań . Dostarczamy te skalowalne i zintegrowane rozwiązania, wykorzystując naszą wiedzę i kompetencje, aby zrozumieć potrzeby naszych klientów, dbając o to, by proponowane przez nas usługi w pełni odzwierciedlały i spełniały ich wymagania.

Jeden kontakt, jeden projekt

Zarządzamy złożonymi projektami klientów, oferując innowacyjne, elastyczne i efektywne kosztowo rozwiązania, zarówno w pojedynczej lokalizacji klienta, wszystkich lokalizacjach w regionie, kraju, jak również na całym świecie. Do każdego klienta przypisana jest jedna osoba do kontaktu, która reprezentuje lokalny i międzynarodowy zespół opieki nad klientem, a każde lokalne wyzwanie traktujemy jak projekt.

Efektywne i zgodne z przepisami procesy

Uważnie monitorujemy wszystkie nasze procesy, zapewniając zgodność z odpowiednimi krajowymi i międzynarodowymi przepisami lub normami, koncentrując się na ciągłym doskonaleniu, by zagwarantować wydajność i skuteczność, wykorzystując innowacyjną technologię jako czynnik wspomagający. Chętnie informujemy naszych klientów o kluczowych wskaźnikach efektywności. 

Nasze Rozwiązania

Szukasz elastycznego personelu w określonych miejscach? Nasze rozwiązanie SMS jest odpowiedzią. Ten wyjątkowy model usług jest stworzony specjalnie, aby stać się integralną i elastyczną częścią firm naszych klientów. Zaprojektowany z myślą o zarządzaniu dużą liczbą pracowników tymczasowych, polega na efektywnym planowaniu i zarządzaniu siłą roboczą, mając za zadanie podniesienie jakości i zwiększenie elastyczności. 

Kiedy potrzeby w zakresie elastyczności zatrudnienia podzielone są na kilka lokalizacji w określonym regionie, za zarządzanie potrzebami kadrowymi we wszystkich lokalizacjach odpowiada jeden, przypisany centralnie ekspert Gi Group lub zespół.

Nasze rozwiązanie stworzone, by zaspokajać potrzeby kadrowe naszych klientów, nawet w sytuacjach, gdy trudno jest znaleźć wykwalifikowanych kandydatów na określonym lokalnym rynku pracy. Wykorzystując naszą specjalistyczną wiedzę i sieć kontaktów, zapewniamy kompleksową usługę: od znalezienia potencjalnych kandydatów za granicą poprzez zainteresowanie ich ofertą pracy oraz selekcję, organizację wiz, podróży i zakwaterowania po powitanie, wdrożenie i opiekę nad nimi po przyjeździe i na późniejszych etapach. Zgodność z międzynarodowymi i krajowymi zasadami i przepisami oraz szacunek do ludzi zgodnie z wartościami i kodeksem etycznym naszej grupy są dla nas najważniejsze.

 Nasze rozwiązania Master Vendor gwarantują niezawodną, elastyczną, jakościową i terminową realizację potrzeb kadrowych naszych klientów, przy jednoczesnym ograniczeniu czynności administracyjnych. Koordynując działania z innymi dostawcami jako współpartnerzy, pełnimy rolę punktu kontaktowego, w pełni zaangażowanego w świadczenie usług i odpowiedzialnego za ich jakość i realizację.

Dzięki jednemu punktowi kontaktowemu zapewniamy centralne zarządzanie wszystkimi zamówieniami w wielu lokalizacjach, zwiększając efektywność procesów i komunikacji, gwarantując przejrzystość i kontrolę kosztów oraz umożliwiając ścisłe zarządzanie realizacją dostaw.

Idealne rozwiązanie w sytuacjach, gdy trzeba znaleźć i zatrudnić dużą liczbę pracowników w ściśle określonych ramach czasowych (krótki okres czasu lub w przypadku stale wysokiego zapotrzebowania na zasoby). Bierzemy na siebie wysiłek, jaki trzeba włożyć w zaspokojenie tych potrzeb, dbając o dokładne zaplanowanie inwestycji w działania w mediach w celu zainteresowania kandydatów, zarządzając rzetelnym pozyskiwaniem kandydatów, kwalifikacją, doborem, zatrudnianiem i wdrażaniem do pracy zgodnie z ustalonymi kryteriami i harmonogramem, a także zapewniając przejrzystość bieżących procesów poprzez precyzyjne raportowanie i regularne aktualizacje statusu.

Kompleksowe zarządzanie wszystkimi działaniami rekrutacyjnymi (lub niektórymi z nich) przez dedykowanych ekspertów ds. rekrutacji pozwala naszym klientom zoptymalizować produktywność, zwiększyć wydajność i skupić się na głównej działalności. Korzystając z własnych technologii, metodologii i zasad raportowania, przejmujemy odpowiedzialność za projekt i realizację procesu rekrutacji z pełną odpowiedzialnością za wyniki.

Dowiedź się więcej:
https://www.pl.gigroup.com/

W przypadku konieczności podniesienia lub zmiany kwalifikacji kandydatów i pracowników nasze rozwiązania w zakresie szkoleń dla personelu, oparte na sześciu filarach (doradztwo zawodowe, szkolenie podstawowe, BHP, Akademia, szkolenie w miejscu pracy, kształcenie ustawiczne), pomagają w budowaniu kompetencji potrzebnych organizacji naszego klienta, aby mogła ona korzystać z dobrze przygotowanych pracowników dysponujących aktualną wiedzą.

Pomagamy klientom w budowaniu świadomości marki i jej reputacji zapewniając efektywność kosztową. Pozycjonujemy firmy jako pożądanych pracodawców poprzez planowanie, realizację i monitorowanie ustalonego planu rekrutacji pracowników (w tym działania w zakresie komunikacji i planowania mediów w ramach co-brandingu poprzez kampanie internetowe/w mediach społecznościowych, jak również kampanie offline i PR) w celu zainteresowania, a następnie nawiązania kontaktu i zatrzymania u siebie największych talentów na rynku pracy.

SMS – Site Managed Services

Szukasz elastycznego personelu w określonych miejscach? Nasze rozwiązanie SMS jest odpowiedzią. Ten wyjątkowy model usług jest stworzony specjalnie, aby stać się integralną i elastyczną częścią firm naszych klientów. Zaprojektowany z myślą o zarządzaniu dużą liczbą pracowników tymczasowych, polega na efektywnym planowaniu i zarządzaniu siłą roboczą, mając za zadanie podniesienie jakości i zwiększenie elastyczności.

MSM - Multi-Site Management

Kiedy potrzeby w zakresie elastyczności zatrudnienia podzielone są na kilka lokalizacji w określonym regionie, za zarządzanie potrzebami kadrowymi we wszystkich lokalizacjach odpowiada jeden, przypisany centralnie ekspert Gi Group lub zespół.

MoveUP

Nasze rozwiązanie stworzone, by zaspokajać potrzeby kadrowe naszych klientów, nawet w sytuacjach, gdy trudno jest znaleźć wykwalifikowanych kandydatów na określonym lokalnym rynku pracy. Wykorzystując naszą specjalistyczną wiedzę i sieć kontaktów, zapewniamy kompleksową usługę: od znalezienia potencjalnych kandydatów za granicą poprzez zainteresowanie ich ofertą pracy oraz selekcję, organizację wiz, podróży i zakwaterowania po powitanie, wdrożenie i opiekę nad nimi po przyjeździe i na późniejszych etapach. Zgodność z międzynarodowymi i krajowymi zasadami i przepisami oraz szacunek do ludzi zgodnie z wartościami i kodeksem etycznym naszej grupy są dla nas najważniejsze.

Master Vendor

Nasze rozwiązania Master Vendor gwarantują niezawodną, elastyczną, jakościową i terminową realizację potrzeb kadrowych naszych klientów, przy jednoczesnym ograniczeniu czynności administracyjnych. Koordynując działania z innymi dostawcami jako współpartnerzy, pełnimy rolę punktu kontaktowego, w pełni zaangażowanego w świadczenie usług i odpowiedzialnego za ich jakość i realizację.

COD – Central Order Desk

Dzięki jednemu punktowi kontaktowemu zapewniamy centralne zarządzanie wszystkimi zamówieniami w wielu lokalizacjach, zwiększając efektywność procesów i komunikacji, gwarantując przejrzystość i kontrolę kosztów oraz umożliwiając ścisłe zarządzanie realizacją dostaw.

Volume Hiring

Idealne rozwiązanie w sytuacjach, gdy trzeba znaleźć i zatrudnić dużą liczbę pracowników w ściśle określonych ramach czasowych (krótki okres czasu lub w przypadku stale wysokiego zapotrzebowania na zasoby). Bierzemy na siebie wysiłek, jaki trzeba włożyć w zaspokojenie tych potrzeb, dbając o dokładne zaplanowanie inwestycji w działania w mediach w celu zainteresowania kandydatów, zarządzając rzetelnym pozyskiwaniem kandydatów, kwalifikacją, doborem, zatrudnianiem i wdrażaniem do pracy zgodnie z ustalonymi kryteriami i harmonogramem, a także zapewniając przejrzystość bieżących procesów poprzez precyzyjne raportowanie i regularne aktualizacje statusu.

RPO - Recruitment Process Outsourcing

Kompleksowe zarządzanie wszystkimi działaniami rekrutacyjnymi (lub niektórymi z nich) przez dedykowanych ekspertów ds. rekrutacji pozwala naszym klientom zoptymalizować produktywność, zwiększyć wydajność i skupić się na głównej działalności. Korzystając z własnych technologii, metodologii i zasad raportowania klienta, przejmujemy odpowiedzialność za projekt i realizację procesu rekrutacji z pełną odpowiedzialnością za wyniki.

Professional Training

W przypadku konieczności podniesienia lub zmiany kwalifikacji kandydatów i pracowników nasze rozwiązania w zakresie szkoleń dla personelu, oparte na sześciu filarach (doradztwo zawodowe, szkolenie podstawowe, BHP, Akademia, szkolenie w miejscu pracy, kształcenie ustawiczne), pomagają w budowaniu kompetencji potrzebnych organizacji naszego klienta, aby mogła ona korzystać z dobrze przygotowanych pracowników dysponujących aktualną wiedzą.

Employer Branding

Pomagamy klientom w budowaniu świadomości marki i jej reputacji zapewniając efektywność kosztową. Pozycjonujemy firmy jako pożądanych pracodawców poprzez planowanie, realizację i monitorowanie ustalonego planu rekrutacji pracowników (w tym działania w zakresie komunikacji i planowania mediów w ramach co-brandingu poprzez kampanie internetowe/w mediach społecznościowych, jak również kampanie offline i PR) w celu zainteresowania, a następnie nawiązania kontaktu i zatrzymania u siebie największych talentów na rynku pracy.

Poznaj inne marki

Post thumbnail
Rekrutacje specjalistów. Od ponad 30 lat Grafton Recruitment świadczy usługi rekrutacyjne, zarządzania talentami i różnorodne rozwiązania dla klientów w całej Europie.
Post thumbnail
Oferujemy najwyższej jakości narzędzia psychometryczne dla biznesu, wspomagające rekrutację, rozwój, motywowanie i inne procesy zarządzania ludźmi.
Post thumbnail
Wyser działa na globalnym rynku w obszarze wyszukiwania i doboru menedżerów, mając na celu zmianę życia ludzi i wspieranie organizacji w rozwoju ich biznesu.