Our presence – Romania

We are in Romania.

Read text in

Misiunea noastră este de a oferi suport partenerilor de business, prin oferirea de informații cât mai clare și exacte despre piața forței de muncă!

Gi Group și-a deschis primul birou în România în aprilie 2009, când compania a făcut o achiziție strategică prin cumpărarea pachetului majoritar de acțiuni al firmei de recrutare și consultanță Barnett McCall Recruitment (BMR) – companie prezentă pe piața din România din 1999.

Gi Group România este Membru fondator al AFSRU – Asociatia Furnizorilor de Servicii de Resurse Umane. Datorită acestui rol, Gi Group România este implicată în menținerea relațiilor cu autoritățile române având posibilitatea de a influența pozitiv Legislația Muncii cât și Codul Muncii.

Oferim suport partenerilor noștri prin servicii de muncă temporară, administrare si gestionare de personal, recrutare (de la entry level la top management prin divizii specializate), servicii de consultanță și training, servicii tip on-site, relocare și outsourcing, precum și alte servicii complementare domeniului de resurse umane.

 

Gi Group:

Angajarea temporară și permanentă reprezintă nucleul de afaceri al grupului, identificat sub brandul Gi Group, cu o prezență directe în 28 de țări și în alte 29 de țări datorită partenerilor noștri.

 

Wyser:

Wyser este un jucător la nivel global în domeniul Căutării și Selecției pentru managementul de nivel intermediar și de top, care dorește să facă diferența în viața oamenilor și să sprijine organizațiile în dezvoltarea afacerii lor.

Grafton:

De peste 30 de ani, Grafton Recruitment furnizează soluții de recrutare și gestionare a talentelor pentru clienți din toată Europă.

 

BPO:

Prin Gi BPO Outsourcing oferim soluții personalizate de BPO și BTO, precum și servicii avansate pentru a îmbunătăți productivitatea, eficiența și competitivitatea clienților noștri.

Our mission is to provide support to our business partners by offering clear and accurate information about the labor market!

Gi Group opened its first office in Romania in April 2009 when the company made a strategic acquisition by purchasing the majority stake in the recruitment and consultancy firm Barnett McCall Recruitment (BMR), a company that has been present in the Romanian market since 1999.

Gi Group Romania is a founding member of AFSRU – the Association of Human Resources Service Providers. Thanks to this role, Gi Group Romania is involved in maintaining relationships with Romanian authorities and has the opportunity to positively influence Labor Law and the Labor Code.

We support our partners through temporary labor services, personnel administration and management, recruitment (from entry level to top management through specialized divisions), consultancy and training services, on-site services, relocation and outsourcing, as well as other complementary services in the field of human resources.

 

Gi Group:

Temporary & Permanent Staffing is the group’s core business, identified under Gi Group brand, operating with direct presences in 28 countries and in additional 29 countries thanks to our partners.

 

Wyser:

Wyser is a global Search & Selection player for middle and senior management that wants to make the difference to people’s lives and support organizations grow their business.

Grafton:

For over 30 years Grafton Recruitment has been delivering recruitment and talent management solutions to customers across Europe.

 

BPO:

With Gi BPO advanced outsourcing we offer customised BPO & BTO solutions and advanced services to improve our customers’ productivity, efficiency and competitiveness.

gi
Temporary & Permanent Staffing is the group’s core business, identified under Gi Group brand, operating with direct presences in 28 countries and in additional 29 countries thanks to our partners.

Gi Group Temp&Perm; Louis Blanc Offices, Arhitect Louis Blanc Street, No. 1, 5th Floor – 011751 Bucharest,  +40 21 2315325;
Fax: +40 21 231 5325

wyserr
Wyser is a global Search & Selection player for middle and senior management that wants to make the difference to people’s lives and support organizations grow their business.

Wyser; Louis Blanc Offices, Arhitect Louis Blanc Street, No. 1, 5th Floor – 011751 Bucharest, Phone: +40 21 231 5325;
Fax: +40 21 231 5325

MOD_NewLOGO_GRANATA&BLACK
Professional staffing. For over 30 years Grafton Recruitment has been delivering recruitment services, talent management and providing solutions to customers across Europe

Grafton; Louis Blanc Offices, Arhitect Louis Blanc Street, No. 1, 5th Floor – 011751 Bucharest, Phone: +40 21 2315325;
Fax: +40 21 231 5325

Get in touch
with us

"*" indicates required fields

contacts - icon@2x

Leadership