Our presence – Poland

We are in Poland.

Read text in

Gi Group Holding prowadzi działalność w zakresie stałego i tymczasowego zatrudnienia, outsourcingu, wyszukiwania i selekcji oraz szkoleń.

Nasz unikalna, wdrożona globalnie metodologia sprawia, że dzięki relacyjnemu podejściu do procesu rekrutacyjnego i partnerskiej współpracy z klientami, łączymy oczekiwania kandydatów z potrzebami rekrutacyjnymi klientów. Globalnie oraz lokalnie dostarczamy innowacyjne rozwiązania optymalizujące zasoby ludzkie w przedsiębiorstwach.
Łączymy specjalistów – liderów swoich branż, z pracodawcami oferującymi im rozwój zawodowy i sprecyzowaną ścieżkę kariery. Pomagamy zmotywowanym kandydatom indywidualnie kształtować ich drogę zawodową, a absolwentom wkroczyć na rynek pracy. Dzięki specjalizacjom branżowym nasi konsultanci znają specyfikę prowadzenia działalności na wielu różnych rynkach.
Pracujemy dla wielu branż, w tym: IT i nowe technologie, nieruchomości i budownictwo, finanse i bankowość, BPO/SSC, a także ubezpieczenia i produkcja.
Dzięki naszej bezpośredniej obecności i partnerstwom strategicznym, działamy w ponad 50 krajach w Europie, Afryce, Azji i Ameryce.

 

Odwiedź stronę internetową Gi Group Holding Polska →

Gi Group Holding is active in the field of permanent and temporary employment, outsourcing, search and selection and training.

Thanks to our unique, globally implemented methodology and relational approach to the recruitment process, we combine the expectations of candidates with the recruitment needs of our clients. Globally and locally, we provide innovative solutions that optimise human resources in enterprises.
We connect specialists – leaders in their industries, with employers who offer them professional development and a defined career path. We help motivated candidates individually shape their career path and graduates to enter the labour market. Thanks to industry specialisations, our consultants know the specifics of operating in many different markets.
We work for many industries including: IT and new technologies, real estate and construction, finance and banking, BPO / SSC, as well as insurance and production.
Thanks to our direct presence and strategic partnerships, we operate in over 50 countries in Europe, Africa, Asia and America.

 

Visit Gi Group Holding Poland website →

gi
Through Temporary and Permanent Staffing, Gi Group supports its clients in making their journeys simple: from candidates sourcing to workforce management

Gi Group
Centrala, ul. Sobieskiego 11, 40-082 Katowice
+48 32 253 50 77/78

MOD_NewLOGO_GRANATA&BLACK
Professional staffing. For over 30 years Grafton Recruitment has been delivering recruitment services, talent management and providing solutions to customers across Europe

Grafton Recruitment
Centrala, ul. Sienna 39, 01-121 Warszawa
+48 22 654 46 46

wyserr
Wyser is the global Search & Selection player that wants to make the difference to people’s lives and support organizations to grow their business.

Wyser
Plac Trzech Krzyży 10/14 (Budynek Ethos), 00-535 Warszawa
+48 667 659 599

graftonthomas_small
We offer deliver the highest quality psychometric assessments for business, supporting recruitment, development, improving motivation and other people management processes.

Rondo Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa
Phone: + 48 663 300 312
Email: thomas.poland@gigroup.com

Get in touch
with us

"*" indicates required fields

contacts - icon@2x

Leadership