Our presence – Bulgaria

We are in Bulgaria.

Read text in

Мисията ни в Джи Ай Холдинг е да направи труда и заетостта по-значими и по-ценни, както за компаниите, така и за работещите. Като водещ HR консултант на българския пазар, предоставяме услуги свързани с подбор, администрация, обучение и управление на персонала. Помагаме на компаниите да намерят, назначат, организират и развиват талантите, от които имат нужда по начина, който желаят.

За да бъде помощта ни възможно най-ценна, трите марки на компанията работят заедно, следвайки компаниите и техните служители през възходящата спирала на кариерния път – от намирането и назначаването, през обучението и развитието, до повишението и смяната на отговорностите. Всеки от брандовете на Джи Ай Холдинг има своите отговорности и фокус, за да допринася максимално с експертиза и решения:
– Джи Ай Груп България се грижи за променливите нужди на компаниите свързани с гъвкава работна сила, временна заетост и outsourcing решения, както и с подбора, назначението и администрирането на работници и специалисти
– Wyser – специализира в търсене на среден и висок мениджмънт позиции, чрез техники и методологии като „Директно търсене/хедхънтинг/“, „Стандартен подбор с обява“ , „Асесмънт център“ . Партнираме си с иновативни компании, за да открием и привлечем талантливи мениджъри на бъдещето. Нашите услуги се основават на консултантски подход, като разработваме индивидуални решения според нуждите на нашите клиентите.
– Tack TMI подкрепя бизнеса да изгради своята най-добра стратегия за развитие и да я осъществи успешно. Ние постоянно адаптираме програмите си за обучение към нуждите на пазара и новите модели на работа, както на глобално, така и на локално ниво. Помагаме на нашите клиенти да преодоляват предизвикателствата на постоянно променящата се среда и настъпващите непредвидени обстоятелства. Ние постоянно развиваме нашите услуги, за да можем винаги да отговаряме на Вашите нужди.
Заедно, ние се развиваме в едно с промените на пазара и с изплуващите нови модели на работа, както и с променящата се глобалната и местна обстановка. Нашите решения помагат на компаниите да се справят с нови регулации, променящи се икономически рамки и форсмажорни обстоятелства, както и със специфичните за компанията предизвикателства. Като гъвкав и надежден партньор, ние постоянно обновяваме и адаптираме нашите услуги, за да останем подходящи за вашите нужди.

Our goal at Gi Group Holding is to make work more valuable for both people and companies. As a key HR services player in Bulgaria, we provide recruitment, staffing, training, and consulting solutions that help companies find, attract, hire, employ, manage, and develop the talent they need in the way they need it.

To achieve that, our three brands work in synergy, following companies and their employees on the upward spiral of career growth – getting hired, developing and learning, getting promoted and changing assignments. Each brand has its responsibilities and focus, while all three work together to be your versatile partner:
– GI GROUP caters to companies’ flexibility needs by providing temporary staffing, service outsourcing and mass recruitment solutions, as well as the recruitment, employment and administration of workers and specialists.
– Wyser specializes in Executive Search, Senior and Middle Management Recruitment through Headhunting, Search&Selection and Assessment center technics. We partner with forward-looking Companies to discover and engage talented Managers. We develop tailor-made solutions based on clients’ needs through our consulting approach.
– Tack TMI supports management and stakeholders on the strategy, planning and implementation of the company’s development and training programs. Together, we evolve with the job market and new work models, as well as with global and local environments. Our solutions help companies cope with changing frameworks and force-major circumstances, as wells as with local and company-specific challenges. As your flexible and reliable partner, we constantly innovate and adapt our services to stay relevant to your needs.
Together, we evolve with the job market and new work models, as well as with global and local environments. Our solutions help companies cope with new regulations, changing economic frameworks and force-major circumstances, as wells as with local and company-specific challenges. As your flexible and reliable partner, we constantly innovate and adapt our services to stay relevant to your needs.

gi
Through Temporary and Permanent Staffing, Gi Group supports its clients in making their journeys simple: from candidates sourcing to workforce management

Gi Group

88, Knyaz Aleksandar Dondukov-Korsakov Blvd.
Floor 3, Office 2
Sofia 1527, Bulgaria

+359 2 952 36 90

wyserr
Wyser is the global Search & Selection player that wants to make the difference to people’s lives and support organizations to grow their business.

Wyser

88, Knyaz Aleksandar Dondukov Blvd.
Floor 2, Office 3
1000 Sofia, Bulgaria

+359 2 952 36 90
+359 2 951 56 95

tacktmi
With over 110 years combined experience and expertise, Tack TMI are the global learning and development experts.

Tack TMI
88 Kniaz Aleksandar Dondukov Blvd.
1000 Sofia, Bulgaria

Phone: +359 2 952 36 90
+359 2 951 56 95
Email: bulgaria@tacktmiglobal.com

Get in touch
with us

"*" indicates required fields

contacts - icon@2x

Leadership