Relacje inwestorskie

Kluczowe dane i informacje dla naszych akcjonariuszy

Szanowni Akcjonariusze,

Rok 2020 ukształtowała pandemia COVID-19, która miała nieuchronny wpływ na kluczowe wskaźniki gospodarcze: globalny PKB spadł o 4,4%, a PKB strefy euro o 6,8%.
W Europie stopa bezrobocia wzrosła z 7,4% w grudniu 2019 roku do 8,3% w grudniu 2020 roku. Wzrost ten udało się w dużej mierze ograniczyć przez politykę wsparcia zatrudnienia wprowadzoną przez większość krajów europejskich.

W tak trudnej sytuacji, która mamy nadzieję już się nie powtórzy, Gi Group dowiodła swojej solidności. Obroty w 2020 roku sięgnęły 2,5 mld euro, wykazując zasadniczą stabilność w porównaniu z rokiem poprzednim, a wskaźnik EBITDA wyniósł 62,5 mln euro, co oznacza spadek o 13,7% w 2019 roku, ale o 3 mln euro więcej niż budżet na 2020 roku, zweryfikowany po rozpoczęciu pandemii.
Wyniki te udało się osiągnąć dzięki utrzymaniu, a tam, gdzie to możliwe, poszerzeniu wiedzy specjalistycznej, którą skonsolidowaliśmy w ostatnich latach: nie jest przypadkiem, że liczba bezpośrednich pracowników w 2020 roku wzrosła do prawie 6 000.
Równolegle przeprowadzono szczegółową analizę planowanych inwestycji i w miarę możliwości zracjonalizowano koszty, tak aby nie ograniczać potencjału rozwojowego firmy.

Oto konkrety:

– różne inwestycje uznane za niespójne z obecną sytuacją (takie jak marketing i IT) zostały odłożone w czasie
– renegocjowane zostały opłaty czynszowe, częściowo z powodu niewykorzystania powierzchni w związku z kryzysem zdrowotnym
– pracownicy zostali zachęceni do wykorzystania zaległych urlopów oraz, jeżeli było to możliwe, zastosowano wszystkie środki ochrony miejsc pracy udostępnione przez władze lokalne w celu wsparcia gospodarki i przedsiębiorstw w okresie lockdownu

Ponadto w tak złożonej sytuacji nigdy nie zapomnieliśmy o naszym najważniejszym priorytecie: bezpieczeństwie naszych pracowników. Od początku pandemii zdecydowana większość pracowników miała możliwość pracy zdalnej, co umożliwiło zachowanie ciągłości usług przy jednoczesnej ochronie zdrowia personelu.

Równocześnie kontynuowaliśmy inwestycje w rozwój karier: każdemu pracownikowi zapewniliśmy średnio 35 godzin szkoleń, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w roku poprzednim.

Skupiliśmy się również na działaniach o dużym wpływie społecznym i kulturalnym. Te liczne projekty obejmowały stworzenie ram, które nakreślały koncepcję zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do rynku pracy, w celu ukierunkowania rozwoju procesów wewnętrznych oraz produktów i usług świadczonych kandydatom, pracownikom i klientom.

Raport za rok 2020

Przychody €3.3 mld
6 globalnych marek
Bezpośrednia obecność w 30 krajach
Ponad 6,000 pracowników
Ponad 650 oddziałów
20,000 klientów na całym świecie
Prezzo Azione 60,64€ 0.70%

Kontynuowaliśmy również ekspansję międzynarodową, dokonując szeregu konsolidacji i przejęć:

– W lipcu zostało sfinanizowane przejęcie Grupo Norte w Hiszpanii. Hiszpańska firma specjalizuje się w rekrutacji pracowników tymczasowych i stałych oraz szkoleniach, dysponując ponad 40-letnim doświadczeniem na lokalnym rynku.

– Latem zostało sfinalizowane przejęcie jednostki biznesowej w obszarze outplacementu CareerArc w Stanach Zjednoczonych oraz Kelly Services w Brazylii, brazylijskiego oddziału amerykańskiej międzynarodowej firmy Kelly Services. W tym samym okresie zostało sfinalizowane przejęcie pakietu kontrolnego w Work Service, spółce notowanej na warszawskiej giełdzie, będącej liderem w sektorze usług HR w Polsce i krajach Europy Środkowej.

– W grudniu spółka zależna Enginium przejęła jednostkę biznesową Info Solution, firmy z ponad 20-letnim doświadczeniem i szerokimi umiejętnościami w sektorze lotniczym i obronnym.

– 25 marca 2021 roku zakończyła się transakcja przejęcia Jobtome, jednej z wiodących firm agregujących oferty pracy online na świecie. Szwajcarska firma Jobtome, założona w 2014 roku, działa dziś w 35 krajach i ma ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie.

– W maju 2021 roku zakończył się przetarg ogłoszony przez Gi Group na Work Service. Dzięki tej transakcji skonsolidowaliśmy nasze udziały w polskiej spółce, zwiększając ich udział do 75%.

– 30 czerwca 2021 roku przejęto Axxis Intérim & Recrutement, firmę działającą w 54 oddziałach we Francji, oferującą rozwiązania w zakresie rekrutacji pracowników tymczasowych i stałych oraz szkoleń dla ponad 1700 klientów biznesowych.

Staranne i selektywne podejście do inwestycji, dbałość o pracowników oraz nieustanna koncentracja na ekspansji międzynarodowej pozwoliły naszej Grupie na wcześniejsze i lepsze od konkurencji wznowienie działalności, gdy tylko na rynku pojawiły się oznaki ożywienia. W momencie publikacji tego dokumentu odnotowujemy wyniki znacznie wyższe niż w 2020 roku, a w prognozach budżetowych na ten rok spodziewamy się, że w 2021 roku obroty przekroczą 3 mld euro.

Gi Group kontynuuje zatem swoją ścieżkę rozwoju pomimo kryzysu i potwierdza swój ambitny, ale realistyczny cel osiągnięcia obrotów w wysokości 6 mld euro do końca dwuletniego okresu 2023-2024.
Dokonamy tego, jak zawsze, silni jakością naszych ludzi i wartościami, mając na uwadze jeden cel, ten sam od momentu założenia firmy w 1998 roku: tworzenie wartości poprzez zdolność do zrozumienia i zaspokojenia coraz bardziej złożonych potrzeb kandydatów i firm.

Stefano Colli-Lanzi
Dyrektor Generalny Gi Group

Archiwum

Pobierz wszystkie raporty Gi Group Holding:

2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Approfondimenti
2020

Highlights finanziari

Factsheet

Risultati 2020

Wiadomości finansowe GiGroup 2020