Our presence – Slovakia

We are in Slovakia.

Read text in

Grafton Slovakia je v súčasnej dobe je zastúpená 5 pobočkami po celej SR.

Grafton Slovakia ponúka efektívne riešenia v otázkach náboru, či už sa jedná o jednorazové vyhľadanie zamestnanca alebo veľkoobjemové nábory pre súkromný aj verejný sektor. Špecializuje sa ďalej na agentúrne zamestnávanie formou dočasného prideľovania. Pripravuje tiež na mieru riešenie outsourcingu alebo kompletné zabezpečenie servisu náboru riadením celého procesu ako hlavný dodávateľ. Patrí taktiež medzi popredných poskytovateľov outplacementových služieb a poradenstva alebo výberu zamestnancov pomocou assessment centier, špeciálnych testov a dodatočne ponúka poradenský servis v oblasti ľudských zdrojov

Grafton Slovakia is currently represented by five offices throughout the Slovak Republic.

Grafton Slovakia offers effective recruitment solutions, whether this is in relation to a one-off search for employees or large-scale recruitment for the private or public sector. We specialise in agency employment in the form of temporary assignments and we prepare tailor-made outsourcing solutions and full-service recruitment, managing the whole process as the main supplier. We are a leading provider of outplacement and consultancy services, as well as the selection of employees using an assessment centre and special tests. We also offer consultancy services in the field of human resources.

MOD_NewLOGO_GRANATA&BLACK
Professional staffing. For over 30 years Grafton Recruitment has been delivering recruitment services, talent management and providing solutions to customers across Europe

Grafton Slovakia, s.r.o., Obchodná 2 | 811 01 Bratislava
M +421 902 942 410
branislav.jancuska@grafton.sk

gi
Through Temporary and Permanent Staffing, Gi Group supports its clients in making their journeys simple: from candidates sourcing to workforce management

Gi Group HR Services Slovakia s.r.o., Svätoplukova 30, Bratislava 821 08

workservice
Work Service SA is a Poland-based company active in human resources (HR) sector. It is a employment agency, which offers such services as recruitment, personnel management and consultancy, HR management, accounting services and outsourcing.

Work Service Slovakia, s.r.o.
Škultétyho 1
831 04 Bratislava
Tel.: +421 2 44 63 0996

Get in touch
with us

"*" indicates required fields

contacts - icon@2x

Leadership