Our presence – Serbia

We are in Serbia.

Read text in

Gi Group je jedna od globalno vodećih kompanija u oblasti ljudskih resursa. Posvećeni smo rastu i uspehu kompanija i pojedinaca kroz inovativna HR rešenja, u preko 50 zemalja. Od nastanka, vođeni smo misijom da transformišemo tržište rada i učinimo ga boljim za sve uključene. Svojom uslugom želimo da izgradimo svest o vrednosti koju rad ima za pojedinca i društvo i tako menjamo živote ljudi na bolje.

U Republici Srbiji smo prisutni od 2002. godine i lider smo u regionu. Posvećeni smo pružanju visoko kvalitetne usluge širokog spektra:

 • Konsalting
 • Zapošljavanje na privremene i stalne pozicije (temp & perm)
 • Pretragu i selekciju kandidata
 • Pronalaženje eksperata za executive pozicije
 • Ustupanje osoblja (staffleasing)
 • Outsourcing
 • Outplacement
 • HR administracija i obračun zarada (payroll)
 • Trening i razvoj
 • Istraživanja i procene (research & assessment)
 • Change management
 • Razne druge komplementarne usluge u vezi sa ljudskim resursima

Bez obzira da li želite da pronađete prave ljude, razvijete odgovarajuće veštine ili se preusmerite na pravi način, mi imamo ekpsertizu koja Vam je potrebna.

U Adria regiji, Gi Group Holding čini nekoliko specijalizivanih brendova.

 

GI GROUP

Naša rešenja u oblasti privremenog zapošljavanja Vam pomažu da se fokusirate na strateško upravljanje kvalitetom ljudi i tima. Mi preuzimamo ulogu poslodavca i tako Vam omogućujemo da smanjite svoje administrativne troškove i poslujete u zakonskom okviru, dok mi brinemo o svim pitanjima u vezi sa kadrovskom administracijom, platnim spiskovima i obračunom zadrada. Proces selekcije kandidata može izvršiti i Gi Group.

Nudimo i uslugu upravljanja lokacijom (SMS) – sveobuhvatna usluga privremenog zapošljavanja i administracije na lokaciji klijenta. Naši procesi su dizajnirani da se integrišu sa vašim radi maksimalne operativne efikasnosti.

 

WYSER 

Jedna smo od vodećih kompanija koja Vam pomaže da pronađete visoko kvalifikovane ljude, koji mogu biti od presudnog značaja za uspeh Vaše organizacije. To postižemo zahvaljujući specifičnom setu veština, resursa, iskustva, kao i vrednosti kojima se vodimo u poslu.

Sa velikim iskustvom vođenja uspešnih kampanja regrutacije, širokim spektrom alata i proverenom metodologijom, obezbeđujemo da dobijete najviši nivo usluga regrutovanja i selekcije na tržištu.

 

TACK TMI 

Jedinstven spoj inovativnih, fleksibilnih i pouzdanih globalnih rešenja, kombinovanih sa lokalnom ekspertizom u razvoju pojedinaca i timova. Prepoznati smo po dokazanoj sposobnosti da brzo i efikasno odgovorimo na stalno promenljive zahteve u areni upravljanja ljudskim kapitalom. Cilj nam je da Vas podržimo u upravljanju svojim ljudima i ispoljavanju njihovog potencijala, koristeći kreativnost, inovativne istraživačke proizvode, konsultantski pristup i vrhunske obuke.

Gi Group is one of the world's leading companies in the field of human resources. We are dedicated to the growth and success of companies and individuals through innovative HR solutions, in over 50 countries. Since our begining, we have been driven by a mission to transform the labor market and make it better for everyone involved. With our service, we want to build awareness of the value that work has for the individual and society, and thus change people's lives for the better.

We have been present in the Adria region since 2002 as a leader in the HR arena. We are committed to providing a wide range of high-quality services:

 • Consulting
 • Temporary & Permanent Staffing services
 • Candidate search and selection
 • Executive search
 • Staff leasing
 • Outsourcing
 • Outplacement
 • HR administration and payroll
 • Training and development
 • Research and assessment services
 • Change management
 • Various other complementary services related to human resources

 

Whether you want to find the right people, develop the right skills, or reorient yourself in the right way, we have the expertise you need.

In the Adria region, Gi Group Holding comprises several specialized brands.

 

GI GROUP

Our solutions in the field of temporary employment help you to focus on strategic management of people and team quality. We assume the role of an employer and thus enable you to reduce your administrative costs and operate within the legal framework, while we take care of all issues related to personnel administration, and payroll. The candidate selection process can also be carried out by Gi Group.

 

We also offer a Site Management Service (SMS) – a comprehensive service of temporary employment and administration at the client’s location. Our processes are designed to integrate with yours for maximum operational efficiency.

 

WYSER

We are one of the leading companies that helps you find highly qualified people, who can be of crucial importance for the success of your organization. We achieve this thanks to a specific set of skills, resources, experience, as well as the values that guide us in business.

With extensive experience in running successful recruitment campaigns, a wide range of tools and a proven methodology, we ensure that you receive the highest level of recruitment and selection services on the market.

 

TACK TMI

A unique blend of innovative, flexible and reliable global solutions, combined with local expertise in the development of individuals and teams. We are recognized for our proven ability to respond quickly and efficiently to ever-changing demands in the human capital management arena. Our goal is to support you in managing your people and manifesting their potential, using creativity, innovative research products, a consulting approach and top training.

gi
Temporary & Permanent Staffing is the group’s core business, identified under Gi Group brand, operating with direct presences in 28 countries and in additional 29 countries thanks to our partners.

Gi Group
Maglajska 10, Belgrade
office@gigroup.com
+381 11 440 5000

wyserr
Wyser is a global Search & Selection player for middle and senior management that wants to make the difference to people’s lives and support organizations grow their business.

Wyser
Maglajska 10, Belgrade
Milena.manojlovic@wyser-search.com
+381 11 440 5000

tacktmi
Strengthened by our HR expertise and thanks to our team of experts we propose ourselves as a partner able to find solutions that allow the development of your business within a sector strongly

Tack TMI
Maglajska 10, Belgrade
office@tacktmiglobal.com
+381 11 440 5000

Get in touch
with us

"*" indicates required fields

contacts - icon@2x

Leadership