Jedna Grupa - Wyszukiwanie i dobór menedżerów średniego i wyższego szczebla

Wyszukiwanie i dobór menedżerów średniego i wyższego szczebla

Wyser działa na globalnym rynku usług w obszarze wyszukiwania i doboru kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla, świadcząc usługi Executive Search. Staramy się zmieniać życie ludzi, a naszym klientom zapewniamy wsparcie, dzięki któremu stabilnie rozwijają swój biznes.

Jesteśmy partnerem zarówno dla naszych klientów, jak i kandydatów, a nasze relacje opieramy na wzajemnym zaufaniu. Obu stronom pomagamy przewidzieć szanse na przyszłość i wykorzystać wyjątkowe możliwości.

Jesteśmy obecni w Polscve, Brazylii, Bułgarii, Chinach, Francji, na Węgrzech, we Włoszech, w Portugalii, Rumunii, Serbii, Hiszpanii i Turcji. Właśnie tam nasi konsultanci pracują po to, aby poznać Twoje oczekiwania i znaleźć drogę do ich realizacji.

Nasze podejście

Nasz globalny model jest obecny na trzech kontynentach, zapewnia rozwiązania cross country, międzynarodowe programy mobilności i partnerstwa. Nasze wspracie rekrutacji obejmuje analizę działalności klienta i jego potrzeb, rozwiązania i wdrożenie „szyte na miarę” oraz budowę strategii zarządzania kandydatami. Zapewniamy specjalizację według typów stanowisk (wiedza fachowa i tworzenie wartości) oraz szczegółową według branż. Naszym celem jest zbudowanie długoterminowego partnerstwa opartego na zaufaniu.

Dowiedz się więcej:
https://pl.wyser-search.com/

Nasz globalny model jest obecny na trzech kontynentach, zapewnia rozwiązania ogólnokrajowe, międzynarodowe programy mobilności i partnerstwa. Oferujemy doradcze podejście do rekrutacji, obejmujące analizę działalności klienta i jego potrzeb, zindywidualizowane rozwiązania i wdrożenie oraz strategię zarządzania kandydatami.
Zapewniamy specjalizację według typów stanowisk (wiedza fachowa i tworzenie wartości) oraz podspecjalizację według branż.

Nasze rozwiązania

W Wyser łączymy rozwijające się firmy i utalentowanych menedżerów. Nasze zespoły na całym świecie koncentrują się na specjalizacjach, zapewniając wiedzę i doświadczenie w następujących dziedzinach:

• Sprzedaż i marketing
• Finanse i księgowość
• Energetyka
• Informatyka
• Podatki i prawo
• Technika i inżynieria
• Bankowość i ubezpieczenia
• Zasoby ludzkie
• Moda i dobra luksusowe
• Media cyfrowe i nowe media
• Ropa i gaz
• Farmacja i urządzenia medyczne
• Handel detaliczny i GDO

Oferujemy rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta dzięki dogłębnemu zrozumieniu jego potrzeb biznesowych i naszej branżowej wiedzy.

W ramach procesu wyszukiwania i doboru menedżerów oferujemy usługi o wartości dodanej, takie jak wyszukiwanie i rekrutacja menedżerów o wysokich kwalifikacjach, centrum oceny i mapowanie rynku kandydatów.

Nasz sprawdzony globalny model biznesowy i autorska metodologia wspierają potrzeby naszych klientów w zakresie wyszukiwania i doboru kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla na całym świecie.
Każdy prowadzony przez nas proces rekrutacyjny ma na celu tworzenie wartości dla firm i kandydatów, z którymi współpracujemy.
Rozumiemy, że każda firma jest wyjątkowa i ma inne cele rekrutacyjne.
Dzięki naszej wiedzy i elastycznej ofercie usług dopasowujemy rozwiązania i strategie, które najlepiej odpowiadają potrzebom naszych klientów.
Do pozyskania kandydatów wykorzystujemy wiele kanałów i narzędzi, takich jak kampanie online i offline, media społecznościowe, portale pracy czy wydarzenia networkingowe, śledzimy najnowsze trendy rynkowe.
Naszym celem jest ocena i dobór najlepszych dostępnych kandydatów, przy dogłębnym zrozumieniu ich umiejętności twardych i miękkich oraz ich motywacji do zmiany.

Głęboko wierzymy w korzyści płynące z długotrwałych relacji. Wysoko cenimy sobie informacje zwrotne od naszych klientów i kandydatów, dzięki którym możemy doskonalić nasz sposób działania i być jeszcze lepsi w tym, co robimy każdego dnia.

Nasza usługa oceny pozwala organizacjom określić potencjał kandydatów, wzbogacając ewaluację o znaczące informacje zwrotne. Obecnie modele biznesowe zmieniają się w niezwykłym tempie, jednym z kluczy do sukcesu organizacji jest obsadzenie stanowisk kierowniczych średniego i wyższego szczebla odpowiednimi pracownikami.

Nasza usługa mapowania rynku jest rozwiązaniem z zakresu analizy biznesowej, jest źródłem kluczowych danych, które wspierają rozwój organizacji.
Nasza analiza rynku jest konkurencyjnym punktem odniesienia w zakresie wynagrodzeń, ról, głównych obowiązków i struktur organizacyjnych.

W Wyser łączymy rozwijające się firmy i utalentowanych menedżerów. Nasze zespoły na całym świecie koncentrują się na specjalizacjach, zapewniając wiedzę i doświadczenie w następujących dziedzinach:
• Sprzedaż i marketing
• Finanse i księgowość
• Energetyka
• Informatyka
• Podatki i prawo
• Technika i inżynieria
• Bankowość i ubezpieczenia
• Zasoby ludzkie
• Moda i dobra luksusowe
• Media cyfrowe i nowe media
• Ropa i gaz
• Farmacja i urządzenia medyczne
• Handel detaliczny i GDO

Oferujemy rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta dzięki dogłębnemu zrozumieniu jego potrzeb biznesowych i naszej branżowej wiedzy. W ramach procesu wyszukiwania i doboru menedżerów oferujemy usługi o wartości dodanej, takie jak wyszukiwanie i rekrutacja menedżerów o wysokich kwalifikacjach, centrum oceny i mapowanie rynku kandydatów.

Wyszukiwanie i dobór

Nasz sprawdzony globalny model biznesowy i autorska metodologia wspierają potrzeby naszych klientów w zakresie wyszukiwania i doboru kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla na całym świecie.
Każdy prowadzony przez nas proces rekrutacyjny ma na celu tworzenie wartości dla firm i kandydatów, z którymi współpracujemy.
Rozumiemy, że każda firma jest wyjątkowa i ma inne cele rekrutacyjne.
Dzięki naszej wiedzy i elastycznej ofercie usług dopasowujemy rozwiązania i strategie, które najlepiej odpowiadają potrzebom naszych klientów.
Do pozyskania kandydatów wykorzystujemy wiele kanałów i narzędzi, takich jak kampanie online i offline, media społecznościowe, portale pracy czy wydarzenia networkingowe, śledzimy najnowsze trendy rynkowe.
Naszym celem jest ocena i dobór najlepszych dostępnych kandydatów, przy dogłębnym zrozumieniu ich umiejętności twardych i miękkich oraz ich motywacji do zmiany.

Głęboko wierzymy w korzyści płynące z długotrwałych relacji. Wysoko cenimy sobie informacje zwrotne od naszych klientów i kandydatów, dzięki którym możemy doskonalić nasz sposób działania i być jeszcze lepsi w tym, co robimy każdego dnia.

Centrum oceny

Nasza usługa oceny pozwala organizacjom określić potencjał kandydatów, wzbogacając ewaluację o znaczące informacje zwrotne. Obecnie modele biznesowe zmieniają się w niezwykłym tempie, jednym z kluczy do sukcesu organizacji jest obsadzenie stanowisk kierowniczych średniego i wyższego szczebla odpowiednimi pracownikami.

Mapowanie rynku kandydatów

Nasza usługa mapowania rynku jest rozwiązaniem z zakresu analizy biznesowej, jest źródłem kluczowych danych, które wspierają rozwój organizacji.
Nasza analiza rynku jest konkurencyjnym punktem odniesienia w zakresie wynagrodzeń, ról, głównych obowiązków i struktur organizacyjnych.

Usługa brandingu pracodawcy

Usługa Employer Branding zapewnia naszym klientom strategiczne kampanie pozyskiwania talentów mające na celu przyciągnięcie i zaangażowanie kandydatów, zwiększenie świadomości marki klienta. Usługa dotyczy różnych strategii, narzędzi i kanałów. Najbardziej odpowiednie są te, które szeroko zwiększają świadomość marki klienta i prowadzą kampanię pozyskiwania talentów dla tej konkretnej roli docelowej i grupy docelowej.

Trenowanie

W okresie onboardingu nasza usługa coachingowa zapewnia nowemu pracownikowi profesjonalny program coachingowy prowadzony przez certyfikowanego coacha. Nasi certyfikowani trenerzy pomagają nowym pracownikom i klientom osiągnąć ich cele integracyjne, zapewniając wskazówki i wsparcie. Celem jest zwiększenie integracji i wydajności nowych pracowników.

Poznaj inne marki

Post thumbnail
Rekrutacja w obszarze IT. Polegaj na naszym doświadczeniu, aby znaleźć odpowiednią osobę, zdolną odpowiedzieć na potrzeby Twojej firmy w zakresie technologii i innowacji.
Post thumbnail
Rekrutacje specjalistów. Od ponad 30 lat Grafton Recruitment świadczy usługi rekrutacyjne, zarządzania talentami i różnorodne rozwiązania dla klientów w całej Europie.
Post thumbnail
Oferujemy najwyższej jakości narzędzia psychometryczne dla biznesu, wspomagające rekrutację, rozwój, motywowanie i inne procesy zarządzania ludźmi.
Post thumbnail
Dzięki naszym usługom rekrutacji pracowników tymczasowych i stałych sprawiamy, że cały proces – od poszukiwania pracy, poprzez pozyskiwanie kandydatów, aż po zarządzanie personelem – staje się łatwy i przyjazny zarówno dla firm, jak i poszczególnych osób.