Our presence – Netherlands

We are in Netherlands.

Read text in

Gi Group Holding Nederland is onderdeel van één van de grootste HR-dienstverleners ter wereld. Onze missie is om een waardevolle bijdrage te leveren aan de evolutie van de arbeidsmarkt en daarbij het menselijke aspect voorop te stellen.

In Nederland werken wij vanuit drie bedrijfsonderdelen:

 • Gi Group: onze uitzendorganisatie met een landelijke dekking; met als sub label Move-Up voor bemiddeling van onze EU-flexkrachten.
 • Grafton: onze professional organisatie voor detachering, werving & selectie en ZZP-bemiddeling; met als sub label Fashion & Luxury: ons merk voor bemiddeling van personeel in de high fashion en retail branche.
 • Marks Sattin: onze organisatie voor de bemiddeling van junior tot senior finance- en accounting professionals.

 

De toegevoegde waarde van Gi Group Holding Nederland kenmerkt zich door onderstaande:

 • Wij zijn innovatief en IT/data gedreven;
 • We richten ons op de mens en vertalen dit naar waardering, aandacht, ontwikkeling, voldoening en cultuur;
 • We zijn lokaal sterk maar wel onderdeel van een grote internationale organisatie.

 

Gi Group is gespecialiseerd in de sectoren logistiek, productie en customer care.
Ons dienstverleningsmodel heeft een sterke focus op deze sectoren en de bijbehorende profielen. Doordat Gi Group regionale kandidaten databases heeft opgebouwd zijn wij in staat om uw vacatures snel te vervullen met kwalitatief goede kandidaten. Wij bemiddelen zowel lokaal wonende flexkrachten als EU-flexkrachten. EU-flexkrachten werven wij in o.a. Spanje, Baltische staten, Roemenië, Bulgarije, Kroatië en Polen.

Gi Group biedt een on-site dienstverlening waardoor wij altijd dichtbij onze flexkrachten en opdrachtgevers staan. De on-site consultants en customer coördinators in uw regio worden centraal ondersteund vanuit ons hoofdkantoor in Amsterdam door recruitment, planning, (loon)administratie en diverse stafafdelingen. Hierdoor is de ondersteuning altijd schaalbaar, afhankelijk van uw behoefte.

Gi Group staat voor ontwikkeling van onze flexkrachten, waarbij educatie, training, begeleiding en het regelmatig voeren van evaluatiegesprekken voorop worden gesteld. Zie ook ons #ChangeLives programma. Tevens staat het welzijn en een optimale candidate journey van onze flexkrachten hoog in het vaandel, denk hierbij aan; arbeidsvoorwaarden, onboarding, offboarding, planning, huisvesting en begeleiding (ook buiten werktijd).

Grafton bemiddelt professionals binnen de sectoren Logistiek & Supply Chain, IT, Sales & Marketing, en Office & HR. Ons merk Grafton Fashion & Luxury bemiddelt de specialisten voor de high fashion & luxe en retail branche.

 

Onze ervaren consultants zijn specialisten, kennen alle ins- en outs van hun sector en beschikken over een groot netwerk aan (latente) kandidaten.

Of het nu gaat om een vaste of tijdelijke opdracht, om een interim of ZZP-opdracht, wij zorgen voor een passende oplossing. Dit doen wij door gebruik te maken van de modernste marketingtechnieken, aangevuld met de beste recruitmenttools en de juiste jobboards voor de betreffende doelgroep.  Daarbij bieden wij vanuit Grafton diensten aan zoals Payroll, Freelance brokering en  Assessments.

Marks Sattin is gespecialiseerd in de bemiddeling van junior tot senior finance- en accounting professionals en werkt samen met beursgenoteerde organisaties, het MKB en opkomende bedrijven. De professionals kunnen voor vaste, tijdelijke, freelance en interim functies worden bemiddeld in heel Europa.

Gi Group Holding Netherlands is part of the world's leading companies in HR services. Our mission consists of contributing in a meaningful way to the development of the labour market and emphasising the personal and social value of employment. We offer a wide range of HR services through our ecosystem of HR Solutions.

In the Netherlands, we work through our three business units:

 • Gi Group: our temporary employment agency with national coverage; with sublabel Move-Up for the temporary employment services of migrant workers residing outside the Netherlands.
 • Grafton Recruitment: our professional organization for secondment, search & selection, freelance recruitment, and brokering; with our sublabel Fashion & Luxury, we actively recruit candidates in the high fashion & luxury, and retail sectors.
 • Marks Sattin: our business line specialist in finance recruitment of junior to senior finance & accounting professionals.

 

The added value of Gi Group Holding Netherlands consists of the following:

 • We focus on people and express this through matters like appreciation, attention, development, fulfillment, and culture.
 • We are innovative and IT/data-driven.
 • We are strongly rooted locally, yet at the same time, we are part of a large international corporation.

 

Gi Group is specialized and experienced in logistics, production, and customer care. Our service model strongly focuses on these sectors and the corresponding job profiles. We can fill your vacancies through our regional candidate databases by quickly matching them with the perfect candidates. In addition to our local flex workers, we also source and manage international flex workers through Move Up, our international mobility label. We directly recruit this group from countries such as Spain, Baltic States, Romania, Bulgaria, Croatia, and Poland.

 

Gi Group offers onsite solutions and an exclusive onsite model, allowing us to be near our flex workers and clients. Your region’s onsite consultants and client coordinators are supported centrally from our head office in Amsterdam by our recruitment, planning, payroll, and other staff departments. As a result, our support office is always scalable, depending on the needs of our clients.

 

Gi Group attaches great importance to the development of our flex workers, whereby education, training, guidance, coaching, and regular evaluation interviews are paramount. Please also have a look at our #ChangeLives program. The well-being of our flex workers and optimum candidate journey is essential to us. This expresses itself in matters such as; employment conditions, onboarding, off-boarding, planning, accommodation, and guidance (also outside working hours).

 

Grafton Recruitment intermediates professionals in Logistics & Supply Chain, IT, Sales & Marketing, and Office & HR. Grafton Fashion & Luxury brand recruits professionals for the High Fashion & Luxury, and Retail sectors. Our experienced consultants are experts; they know all the ins and outs of their branch and possess an extensive network of (latent) candidates.

 

Whether you are looking for permanent staff, temporary staff, an interim, or a freelancer, we make sure to find the optimal solution. We do this by using the latest marketing techniques, supplemented by the best recruitment tools and the right job boards for the relevant target group. We also offer Grafton services such as Payroll, Freelance Brokering, and Assessments.

 

Marks Sattin specializes in the placement of junior to senior finance and accounting professionals. They work with the top 500 companies, SMEs, and emerging businesses. Professionals can be placed in permanent, temporary, freelance, and interim positions.

 

 

 

gi
Gi Group Holding Netherlands is part of the world's leading companies in HR services. Our mission consists of contributing in a meaningful way to the development of the labour market, whereby the human aspect is paramount.

Gi Group
Hogehilweg 4, 1101 CC Amsterdam, The Netherlands

T: +31 (0) 85 800 0810

MOD_NewLOGO_GRANATA&BLACK
HR mediation of professionals. For over 30 years, Grafton Recruitment has provided candidates, talent management and HR solutions to our clients across Europe.

Grafton Recruitment
Hogehilweg 4, 1101 CC Amsterdam, The Netherlands

T: +31 (0) 85 800 0810

marks-sattin-250x150
Marks Sattin is a heritage recruitment brand specializing in Finance, Accounting, Business Change & Technology Recruitment.

Marks Sattin
Hogehilweg 4, 1101 CC Amsterdam, The Netherlands

T: +31 658 069 987

Get in touch
with us

"*" indicates required fields

contacts - icon@2x

Leadership