Zaangażowanie Społeczne - Zrównoważona praca

Manifest Pracy
Zrównoważonej

W Gi Group Holding mamy jasny cel, który z zaangażowaniem realizujemy każdego dnia: poprzez codzienna pracę przyczyniać się do rozwoju rynku pracy oraz wykorzystać możliwość i odpowiedzialność – zmiany życia ludzi na lepsze.

Zasada ta jest częścią naszego DNA, z każdym rokiem wybrzmiewa silniej i wyraża się poprzez nasz ekosystem zintegrowanych usług HR, który tworzymy w 34 krajach. Jako firma reagujemy na zmieniające się uwarunkowania i wnosimy znaczący wkład w transformację tradycyjnych modeli społeczno-gospodarczych.

Praca ma moc generowania bezcennej wartości zarówno na płaszczyźnie osobistej jak i społecznej. To jest powód, dla którego jako globalny pracodawca dbamy o przyjazne środowisko pracy we wszystkich organizacjach, a ostatecznie zwiększamy również możliwości każdej osoby, z którą współpracujemy.

Nadszedł moment, abyśmy zadeklarowali, to, co zawsze charakteryzowało nas i nasze działania na rynku pracy. Zawarliśmy to w haśle More Than Work.

Razem dla
zrównoważonej pracy

Jesteśmy siłą napędową złożonego procesu zmian, przybliżając świat w tej „dekadzie działań” do Agendy 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych i jej 17 celów zrównoważonego rozwoju, ponieważ na część z nich mamy bezpośredni lub pośredni wpływ.

Zainspirowani naszym Programem Zrównoważonej Pracy, tworzymy wartościowy proces ciągłego doskonalenia dzięki strategicznym, uzupełniającym się działaniom skierowanym do ludzi, firm, społeczeństwa i instytucji.

Nasze filary
zrównoważonej pracy

Godna i bezpieczna praca

Zrównoważona praca gwarantuje poczucie godności osobistej, umowy o pracę, ochronę przed wykorzystywaniem, bezpieczne warunki pracy, sprawiedliwe dochody, równość, dobrostan psychofizyczny i wzmocnienie pozycji jednostki w wyrażaniu swojego zdania w tych obszarach.

Możliwości zatrudnienia i satysfakcja z pracy

Zrównoważona praca tworzy warunki, które umożliwiają ludziom i firmom aktywne utrzymanie szans na zatrudnienie, zachowanie poziomu zaangażowania i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Różnorodność, równość i inkluzywność

Zrównoważona praca eliminuje przeszkody, które zniechęcają lub utrudniają pracownikom wejście na rynek pracy, utrzymanie się na nim lub awans, jednocześnie tworzy kulturę organizacyjną, w której wszyscy pracownicy są szanowani, wspierani i mają równy dostęp do możliwości rozwoju zawodowego.

Zabezpieczenie zasobów dla przyszłości

Zrównoważona praca jest zgodna ze standardami ESG, nie ogranicza przy tym możliwości dostępu i uczestnictwa w rynku pracy przyszłym pokoleniom. Zapobiega nadmiernej eksploatacji zasobów ludzkich i środowiskowych, jednocześnie napędzając kompetencje, innowacje i relacje.

Dowiedz się więcej

Podsumowując, mamy niezwykłą szansę i dużą odpowiedzialność: przyczyniamy się do rozwoju społeczeństwa poprzez pracę.

#ChangeLives.

value-creation-icon@2x.png

Tworzenie wartości

Sustainable-icon-2@2x.png

Zrównoważona praca

ethics-icon@2x.png

Kodeks etyczny