Zaangażowanie Społeczne

Nasze zaangażowanie
społeczne

Działalność naszej Grupy skupia się na stwarzaniu możliwości zatrudnienia poprzez budowanie przyszłości, w której priorytetem jest uwzględnianie ludzkich potrzeb i oczekiwań.

 

W Gi Group Holding konsekwentnie dążymy do integracji naszej ścieżki rozwoju jako organizacji międzynarodowej z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu oraz Celami Zrównoważonego Rozwoju ustanowionymi przez ONZ.

Realizujemy to założenie, jednocześnie dbając o zaspokojenie potrzeb wszystkich interesariuszy naszej organizacji.

Działalność naszej Grupy skupia się na stwarzaniu możliwości zatrudnienia poprzez budowanie przyszłości, w której priorytetem jest uwzględnianie ludzkich potrzeb i oczekiwań.

 

W Gi Group Holding konsekwentnie dążymy do integracji naszej ścieżki rozwoju jako organizacji międzynarodowej z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu oraz Celami Zrównoważonego Rozwoju ustanowionymi przez ONZ.

Realizujemy to założenie, jednocześnie dbając o zaspokojenie potrzeb wszystkich interesariuszy naszej organizacji.

Klienci

Ponad 20 000 firm na całym świecie codziennie polega na Gi Group Holding w zarządzaniu swoim kapitałem ludzkim, korzystając z szerokiej gamy usług, które zaspokajają różnorodne potrzeby na każdym etapie relacji między pracownikami a firmą.

Społeczeństwo i Środowisko

Społeczności, w obrębie których funkcjonuje Gi Group Holding, reprezentowane są przez lokalne instytucje, stowarzyszenia branżowe, partnerów społecznych oraz organizacje pozarządowe. Są one także tworzone przez osoby mieszkające i pracujące na danym obszarze. Nasza Grupa dba o środowisko, realizując działania na rzecz ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych.

Raportowanie
zrównoważonego rozwoju

Zobowiązanie do działania w duchu odpowiedzialności społecznej jest nieodłącznym elementem tożsamości naszego Globalnego Ekosystemu HR, którego celem jest tworzenie zrównoważonego rynku pracy.

Raport o Zrównoważonej Pracy to kolejny krok w budowaniu naszej wewnętrznej kultury w zakresie zrównoważenia i zgodności z regulacjami. Dzięki niemu możemy:

  • Wzmocnić nasze zobowiązanie wobec wszystkich grup interesariuszy: pracowników, kandydatów, klientów, instytucji, społeczności lokalnych, dostawców, konkurencji oraz pozostałych partnerów społecznych i gospodarczych.
  • Przekształcić to zobowiązanie w obiektywne, konkretne i mierzalne wskaźniki, aby odpowiedzieć na potrzeby naszych interesariuszy.
  • Transparentnie komunikować naszą strategię oraz podejmowane inicjatywy w obszarze CSR.
value-creation-icon@2x.png

Tworzenie wartości

Sustainable-icon-2@2x.png

Zrównoważona praca

ethics-icon@2x.png

Kodeks etyczny