Aktualności - Start Gi Group Holding

Gi Group ogłasza rozpoczęcie działalności Gi Group Holding

Nowa marka korporacyjna to globalny ekosystem biznesowy z zasięgiem w 30 krajach, skupiający marki specjalizujące się w rekrutacji i zarządzaniu pracownikami.
Mediolan - 4 IV 2022 r.

Utworzenie nowego holdingu, z przychodami w wysokości 3,3 miliarda euro i liczbą pracowników przekraczającą 6 000 osób, umożliwi Grupie bardziej zintegrowane i strategiczne podejście do stale ewoluującego rynku pracy.  

Dziś Gi Group ogłosiła ewolucyjną zmianę w postaci stworzenia Gi Group Holding (www.gigroupholding.com). Nowa marka korporacyjna jeszcze bardziej ujednolica strategiczne podejście i wpływ rozwiązań Gi Group Holding jako firmy oferującej pełen pakiet usług kadrowych i rekrutacyjnych. Grupa, mająca siedzibę w Mediolanie i licząca ponad 6 000 pracowników, działa bezpośrednio w 30 krajach na całym świecie. Nowy holding – poprzez swoje kluczowe marki – świadczy usługi dla ponad 20 000 firm, generując przychody w wysokości 3,3 mld euro (dane z 2021 roku), co czyni go 5. największą firmą rekrutacyjną w Europie i 16. na świecie. Łącznie w ciągu ostatnich pięciu lat (2017-2021) Grupa odnotowała wzrost przychodów o 65% (+1,3 mld euro). Na tle obecnej złożonej globalnej sytuacji w zakresie zasobów ludzkich te pozytywne wyniki, w połączeniu z dokonanym dziś, jakże ważnym wydarzeniem w historii firmy, podkreślają wiodącą pozycję Grupy na rynku. Gi Group Holding dąży bowiem do stworzenia zrównoważonego, usprawnionego i dającego satysfakcję globalnego rynku pracy, który odpowiada na stale zmieniające się potrzeby kandydatów i przedsiębiorstw.

Głównym celem Gi Group Holding jest realizacja wartości wyrażonej hasłem „Więcej niż praca” poprzez wspieranie kandydatów w ich codziennym życiu i promowanie otwartego i bezpiecznego środowiska pracy. To z kolei oznacza zapewnienie miejsc pracy opartych na współpracy, gdzie pracownicy mogą swobodnie wyrażać siebie oraz proponować nowe pomysły i rozwiązania.

W istocie, globalny zintegrowany ekosystem usług HR Gi Group Holding wspiera tworzenie trwałej zrównoważonej wartości społecznej i ekonomicznej, co przekłada się na budowanie pozytywnego środowiska pracy, które może zmienić życie pracowników. Poprzez swoją propozycję wartości pracowniczej – „Changing Lives”  (Zmieniamy życie) – globalne, ale uzupełniające się marki Grupy oferują pakiet usług 360 °, zapewniających adekwatne i skuteczne rozwiązania, które w połączeniu z doświadczeniem firmy w przewidywaniu i szybkim reagowaniu na globalne i regionalne trendy oraz potrzeby rynku, sprostają każdemu wyzwaniu klienta.
Marki tworzące biznesowy ekosystem Grupy to:

  • Gi Group – rekrutacja pracowników tymczasowych i rozwój
  • Gi BPO – outsourcing procesów biznesowych
  • INTOO – zmiany kariery i możliwości zatrudnienia
  • Wyser – wyszukiwanie i selekcja menedżerów średniego i wyższego szczebla
  • Grafton – kadry profesjonalne
  • TACK/TMI – kształcenie i rozwój

W ciągu najbliższych pięciu lat, strategia biznesowa Grupy będzie koncentrować się na dalszej konsolidacji silnych rynków (Włochy, Brazylia, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Polska, Chiny i Hiszpania) oraz na przyspieszeniu rozwoju w krajach o wysokim potencjale wzrostu poprzez wzrost organiczny i ewentualne przejęcia. Ponadto, Grupa będzie skupiać się na wzmocnieniu i udoskonaleniu swojej podstawowej działalności w obszarze pracy tymczasowej. Kolejnym strategicznym kierunkiem będą usługi w zakresie rekrutacji kadr profesjonalnych, które mają znaczny potencjał, szczególnie dzięki rozwojowi relacji z najlepszymi klientami korporacyjnymi.

Strategią biznesową Gi Group Holding kieruje prezes zarządu Stefano Colli-Lanzi, który stwierdził:

Dziś jest doniosły dzień w historii naszej firmy, który napawa nas dumą. Od momentu założenia w 1998 roku dzięki nieocenionemu wkładowi naszych zaangażowanych pracowników na całym świecie nasza organizacja stała się wiodącą siłą w sektorze zasobów ludzkich. Nigdy wcześniej troska o jednostkę nie była tak kluczowa dla sukcesu organizacji. Wraz z powstaniem Gi Group Holding nasza misja staje się jeszcze bardziej klarowna: przyczynić się do ewolucji zrównoważonego rynku pracy i podkreślić osobistą i społeczną wartość pracy

W centrum uwagi Gi Group Holding znajduje się człowiek, dlatego jednym z priorytetów strategii firmy jest promowanie idei Zrównoważonej Pracy, idei która znajduje wyraz we wszystkich aspektach działalności Grupy.

Poprzez Zrównoważoną Pracę Gi Group Holding dąży do podniesienia standardów branży HR, promując wspólną, wielostronną odpowiedzialność za tworzenie warunków życia i pracy, które wspierają ludzi przez cały okres ich aktywności zawodowej. Zrównoważona Praca dotyczy bowiem:

  • Ludzi – Pomoc w uchwyceniu sensu i wartości pracy, dbanie o dobrostan psychofizyczny, inwestowanie w rozwój umiejętności twardych i miękkich oraz budowanie relacji zawodowych i przywódczych.
  • Firm – Poprawa odporności, priorytetowe traktowanie innowacji i tworzenia wartości oraz inwestowanie w kapitał ludzki. Dodatkowo promowanie różnorodności i włączenia społecznego, ograniczanie odpadów i zwracanie uwagi na kluczowe kwestie środowiskowe.
  • Instytucji – Rozwijanie i wspieranie aktywnej polityki pracy, zwalczanie pracy nierejestrowanej i uchylania się od płacenia podatków, promowanie zrównoważonej elastyczności, zmniejszanie niedopasowania umiejętności i promowanie szkoleń zwiększających szanse ludzi na zatrudnienieUtworzeniu Gi Group Holding towarzyszy bogaty ekosystem cyfrowy, który obejmuje nową globalną stronę internetową (https://www.gigroupholding.com/) i specjalną stronę na LinkedIn, gdzie naszej międzynarodowej społeczności udostępniane będą wiadomości, analizy i inne wartościowe treści.
Share this news

Dowiedz się więcej