Zaangażowanie Społeczne - Nasza rola w społeczeństwie

Co robimy, aby uczynić świat
wokół nas lepszym

Wzajemny szacunek, potencjał, przejrzystość, skala zdolności organizacyjnych – to podstawowe atrybuty człowieczeństwa, z którymi każdego dnia mamy do czynienia w naszej pracy. Jesteśmy świadomi niebywałej odpowiedzialności naszych działań, dotyczą one bowiem jednego z najistotniejszych aspektów życia każdego człowieka – pracy.

Dlatego też w codziennym funkcjonowaniu koncentrujemy się przede wszystkim na ludziach, jednocześnie głęboko szanując biznes, bez którego rozwój społeczeństw byłby niemożliwy.
Pracujemy z myślą o realnym wpływie na przyszłość, dlatego metody naszej pracy zawsze łączą w sobie sprawność operacyjną, zasady moralne i zdyscyplinowanie.

„Poprzez swoją pracę staramy się uczestniczyć w wysiłkach wszystkich ludzi i całych populacji dążących do zapoczątkowania szczęścia”.

Skupienie się na społecznej roli naszej działalności, nieodłącznie powiązane z naszą misją, wynika z przyjętego przez nas Kodeksu Etycznego, określającego i wyrażającego nasze podstawowe wartości i zasady. Są one przekazywane wszystkim naszym interesariuszom poprzez Globalny Raport CSR, w którym określamy przyświecające nam cele i rozliczamy się z podjętych inicjatyw oraz osiągniętych wyników.

social-commit-icon@2x.png

Zaangażowanie Społeczne

icon_initiatives.png

Matryca istotności

value-creation-icon@2x-1.png

Tworzenie wartości

Sustainable-icon-2@2x.png

Zrównoważona praca

ethics-icon@2x.png

Kodeks etyczny

icon-CSR-Report@2x.png

Raport CSR