Nasze narzędzie do raportowania
zrównoważonego rozwoju

Nasza decyzja o wdrożeniu strategii CSR, która jest integralną częścią ładu korporacyjnego, pozwala nam:

• Wzmocnić nasze zaangażowanie wobec wszystkich interesariuszy: współpracowników, kandydatów i pracowników, klientów, instytucji, społeczności lokalnych, dostawców, konkurentów i wszystkich innych partnerów społecznych i gospodarczych
• Przełożyć to zaangażowanie na obiektywne, konkretne i możliwe do zmierzenia wskaźniki, aby odpowiedzieć na potrzeby naszych interesariuszy
• Przekazać te treści (inicjatywy, plany, osiągnięcia…) w przejrzysty sposób za pomocą ustrukturyzowanych narzędzi do raportowania społecznego
 
W Raporcie CSR staramy się uwzględnić wszystkie powyższe założenia.
Proces raportowania społecznego stanowi narzędzie, dzięki któremu nasi pracownicy są świadomi znaczenia naszej misji. Każdego dnia, poprzez nasze codzienne działania, tworzymy wartość dla społeczności i wszystkich innych interesariuszy.

Ponadto realizacja tego procesu stanowi stały bodziec do rozwoju struktury organizacyjnej naszej firmy, jej procesów oraz wewnętrznych i zewnętrznych kanałów komunikacji. Dla nas wszystkich stanowi to wyjątkową okazję, aby zrozumieć znaczenie zarówno indywidualnego wkładu w te zmiany, jak i dostrzegać rozwój naszej firmy jako całości.

Poniżej prezentujemy najnowszą wersję naszego Raportu CSR oraz archiwum zawierające wszystkie poprzednie wersje, których lektura ułatwi zrozumienie naszego rozwoju w tym zakresie.

Nasza rola w społeczeństwie

icon_initiatives.png

Matryca istotności

value-creation-icon@2x-1.png

Tworzenie wartości

Sustainable-icon-2@2x.png

Zrównoważona praca

ethics-icon@2x.png

Kodeks etyczny

social-commit-icon@2x.png

Zaangażowanie Społeczne