Aktualności

Wybierz kategorię

Akwizycje - 28/11/2022

Oświadczenie Gi Group Holding o Gi Group Poland (dawniej Work Service)

W związku z toczącymi się sporami prawnymi, w których stroną jest Pan Tomasz Misiak, a które to spory są przedmiotem doniesień medialnych, w kontekście których wymieniana jest Gi Group, Gi Group Holding S.p.A. oświadcza
Czytaj więcej
Akwizycje - 01/10/2021

Nowy międzynarodowy zakup Gi Group – Grafton Recruitment

Czytaj więcej

Przeszłe wiadomości