Vztahy s investory

Klíčová čísla a interní informace pro naše akcionáře

Vážení akcionáři,

rok 2020 byl poznamenán pandemií covidu-19, která měla nepřehlédnutelný dopad na klíčové ekonomické ukazatele: celosvětový HDP klesl o 4,4 %, zatímco HDP eurozóny se propadl o 6,8 %.
V rámci Evropy vzrostla míra nezaměstnanosti ze 7,4 % v prosinci 2019 na 8,3 % v prosinci 2020. Tento nárůst byl do značné míry omezen politikami podpory zaměstnanosti, které zavedla většina evropských zemí.

V takto náročném scénáři, který se, jak doufáme, nebude nikdy opakovat, prokázala společnost Gi Group svoji solidnost. Obrat v roce 2020 činil 2,5 miliardy EUR, což je v podstatě stabilní hodnota ve srovnání s předchozím rokem, přičemž EBITDA činila 62,5 milionu EUR, což je o 13,7 % méně než v roce 2019, ale o 3 miliony EUR více než rozpočet na rok 2020, revidovaný po začátku pandemie.

Těchto výsledků jsme dosáhli díky zachování, a pokud možno zvyšování, know-how, které jsme v posledních letech upevnili: není náhodou, že počet přímých zaměstnanců v roce 2020 vzrostl na téměř 6 000.
Současně byla provedena podrobná analýza plánovaných investic a tam, kde to bylo možné, byly náklady racionalizovány, aby nebránily růstovému potenciálu společnosti.

Konkrétně:
– Různé investice, které byly považovány za neodpovídající současné situaci (např. marketing a IT), byly odloženy.

– Byly přehodnoceny platby nájemného, částečně z důvodu nevyužívání prostor v důsledku mimořádné zdravotní situace.
– Zaměstnanci byli motivováni k čerpání nevyčerpané dovolené a pokud to bylo možné, byla přijata veškerá opatření na podporu zaměstnanosti, která místní samosprávy zavedly na podporu hospodářství a podniků v době lockdownu.

Kromě toho jsme v průběhu tak složité situace nikdy neztratili ze zřetele naši hlavní prioritu: bezpečnost našich zaměstnanců. Od počátku pandemie mohla naprostá většina zaměstnanců pracovat na dálku, což umožnilo kontinuitu služeb a zároveň ochranu zdraví personálu.

Zároveň jsme pokračovali v investicích do kariérního rozvoje: každému zaměstnanci bylo poskytnuto v průměru 35 hodin školení, což je více než dvojnásobek oproti předchozímu roku.

Důraz byl kladen také na aktivity s významným sociálním a kulturním dopadem. Mezi tyto četné projekty patřilo vytvoření rámce, který nastínil koncepci udržitelnosti aplikovanou na trh práce, s cílem řídit vývoj interních procesů a produktů a služeb poskytovaných uchazečům, zaměstnancům a zákazníkům.

Zpráva za rok 2021

Tržby €3.3 mld
6 globálních značek
30 zemí s přímým zastoupením
Více než 6,000 zaměstnanců
Více než 650 poboček
klientských společností po celém světě 20,000
Prezzo Azione 60,64€ 0.70%

Pokračovali jsme také v externí expanzi a dokončili řadu konsolidací a akvizic:


– V červenci byla dokončena akvizice společnosti Grupo Norte ve Španělsku. Tato španělská společnost se specializuje na vyhledávání a školení dočasných a trvalých pracovníků a má více než 40 let zkušeností na místním trhu.

– V létě byly dokončeny akvizice outplacementové obchodní jednotky CareerArc ve Spojených státech a společnosti Kelly Services, brazilské pobočky americké nadnárodní společnosti Kelly Services. Ve stejném období byla dokončena akvizice majoritního podílu ve společnosti Work Service, kótované na varšavské burze, která je lídrem v Polsku a v zemích střední Evropy v oblasti personálních služeb.

– V prosinci získala dceřiná společnost Enginium obchodní jednotku společnosti Info Solution, která má více než dvacetileté zkušenosti a rozsáhlé dovednosti v oblasti leteckého a obranného průmyslu.

– 25. března 2021 byla dokončena akvizice společnosti Jobtome, jednoho z předních světových online agregátorů pracovních nabídek. Společnost Jobtome byla založena v roce 2014 a sídlí ve Švýcarsku, dnes působí ve 35 zemích a má více než 10 milionů uživatelů po celém světě.

– V květnu 2021 byla uzavřena nabídka na koupi společnosti Work Service, kterou vyhlásila skupina Gi Group. Touto transakcí jsme dále posílili svůj podíl v polské společnosti, čímž jsme dosáhli 75 %.

– Dne 30. června 2021 byla převzata společnost Axxis Intérim & Recrutement, která působí ve Francii prostřednictvím 54 poboček a nabízí řešení vyhledávání a školení dočasných a trvalých pracovníků více než 1 700 firemním zákazníkům.

Pečlivý a selektivní přístup naší společnosti k investicím, péče o zaměstnance a neustálé zaměření na vnější expanzi nám umožnily obnovit činnost dříve a lépe než konkurenci, jakmile se na trhu objevily známky oživení. V době zveřejnění tohoto dokumentu vidíme výsledky podstatně vyšší než v roce 2020 a v rozpočtových prognózách na tento rok nyní očekáváme, že v roce 2021 zaznamenáme obrat přesahující 3 miliardy eur.


Společnost Gi Group tedy navzdory krizi pokračuje v nastoupené cestě rozvoje a potvrzuje svůj ambiciózní, ale realistický cíl dosáhnout do konce dvouletého období 2023–2024 obratu ve výši 6 miliard eur.
Budeme tak jako vždy činit se silnou stránkou v oblasti kvality našich lidí a hodnot a s jediným cílem, který přetrvává od založení v roce 1998: vytvářet hodnotu díky schopnosti porozumět stále složitějším potřebám uchazečů a firem a uspokojovat je.

 

Stefano Colli-Lanzi
CEO, Gi Group

Archiv

Stáhněte si všechny zprávy vydané společností Gi Group Holding:

2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Approfondimenti
2020

Highlights finanziari

Factsheet

Risultati 2020

Finanční zprávy Gi Group 2020
Naše průzkumy a analýzy, Podnikání - 04/05/2022

Analýza pracovního trhu 2022

Read more
Naše průzkumy a analýzy, Podnikání - 04/05/2022

Analýza pracovního trhu 2022

Read more
Naše průzkumy a analýzy, Podnikání - 04/05/2022

Analýza pracovního trhu 2022

Read more
Naše průzkumy a analýzy, Podnikání - 04/05/2022

Průzkum benefitů 2022

Read more
Podnikání, Tiskové zprávy - 04/04/2022

Vytvoření Gi Group Holding

Read more
Podnikání, Tiskové zprávy - 21/03/2022

Gi Group Holding stojí za lidmi z Ukrajiny

Read more