Náš vliv na
změnu života

Gi Group Holding je globální společnost, jejímž posláním je transformovat trh práce a učinit budoucnost práce příjemnější pro všechny zúčastněné. Prostřednictvím našich služeb chceme budovat povědomí o osobní a společenské hodnotě práce a měnit životy k lepšímu.

PROČ MY

Ve společnosti Gi Group Holding MĚNÍME ŽIVOTY. Jsme společnost zaměřená na kde se bez ohledu na to, na jaké pozici pracujete, vydáte na cestu, na které budete využívat
své ambice, inovativní myšlení, zkušenosti a dovednosti, abyste změnili životy lidí, včetně toho svého. Můžete skutečně něco změnit.

Naše Hodnoty

Group-11
Péče

Tomu co děláme věnujeme maximální péči. jsme na svou práci hrdí, a jsme odhodláni plnit své závazky co nejlépe, abychom vytvářeli přidanou hodnotu pro naše zákazníky. Poskytujeme jednoduchá a jasná řešení, která mají pozitivní dopad na naše kolegy, kandidáty, klienty, odvětví i na nás navzájem.
Záleží nám na lidech a pomáháme našim interním i externím zainteresovaným stranám pochopit klíčovou roli, kterou by mohli hrát na trhu práce.

Collaboration-icon-svg
Spolupráce

Bez ohledu na naši roli pracujeme společně jako jeden tým a podporujeme kulturu spolupráce. Díky tomu dosahujeme náročných cílů a máme radost z práce, kterou děláme. Věříme, že naši lidé jsou naším nejdůležitějším aktivem, a uvědomujeme si důležitost rozmanitosti a inkluze.
Komunikace a týmový duch nám zpříjemňují práci a posilují pocit sounáležitosti. Naslouchání jeden druhému a společný rozvoj nám pomáhají dosahovat společných cílů.

Passion-icon-svg
Vášeň

Jsme zapálení pro práci, kterou děláme, a každý z nás je odhodlán měnit životy našich kolegů, kandidátů a klientů k lepšímu tím, že jim pomáhá naplňovat jejich potřeby, aspirace a cíle. Ve společnosti Gi Group Holding myslíme inovativně a jednáme samostatně. To nám pomáhá dělat svět práce udržitelnějším a příjemnějším místem pro všechny.
Díky našemu nadšení a odhodlání pomáháme lidem realizovat jejich profesní aspirace, sny a ambice.

Sustainable-icon-2
Udržitelnost

Při utváření pracovního trhu klademe udržitelnost na přední místo. Jako společensky odpovědná firma maximálně využíváme naše zdroje, podporujeme ekonomický růst, spokojenost zaměstnanců a mnoho dalšího. Věříme, že sloužíme životnímu prostředí, a ne naopak. A protože naše podnikání stále roste, snažíme se, aby naše služby vyhovovaly potřebám současných i budoucích generací.

Learning-Innovation-icon-svg
Neustálé vzdělávání a inovace

V rychle se měnícím světě nás neustále pohání zvědavost a upřímná touha učit se. Sdílením našich osobních a profesních znalostí podporujeme růst a vývoj naší organizace. Jsme odhodláni pomáhat každému, aby dosáhl svého plného potenciálu tím, že podporujeme jeho zvídavost, oceňujeme jeho individualitu a poskytujeme mu nástroje pro skupinové i individuální vzdělávání. Neustálé vzdělávání a inovace nám umožňují odvádět co nejlepší práci, rychle se přizpůsobovat změnám a zajišťovat kontinuitu podnikání vytvářením nových řešení, která jsou v konečném důsledku přínosem pro všechny naše zainteresované strany. Neustále investujeme do růstu a rozvoje našich lidí.

Responsability-icon-svg
Odpovědnost

Jako významný nadnárodní hráč v oblasti náboru zaměstnanců věříme, že je pro nás zásadní, abychom udávali směr a aktivně se podíleli na zavádění lepších globálních postupů, které pomáhají rozvíjet místní komunity i pracovní trh. Od všech zaměstnanců holdingu Gi Group se očekává, že budou podporovat dobré jméno naší společnosti a našich zainteresovaných stran tím, že budou chránit všeobecně uznávané zákony o lidských právech, bojovat proti všem formám diskriminace a korupce, respektovat legislativu, která upravuje bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti, a přijímat nejnovější iniciativy, technologie a postupy, které chrání naše životní prostředí.

Globální Dopad
Našich Hodnot

Našich šest hodnot určuje jednání naší společnosti jako celku. Sdílejí je naši lidé všude na světě a odrážejí náš přístup k trhu práce a společnosti, ve které působíme.
Ve společnosti Gi Group Holding MÁME VLIV na životy ostatních s mnoha VÝHODAMI pro vaši profesní cestu.

Zkušenosti, Které
Mění Život

Indie

Vychutnáváme si kulturní rozmanitost

Indie je jedním z kulturně nejrozmanitějších národů na světě. Naši indičtí kolegové pořádají v průběhu roku akce na uznání a oslavu různých svátků. Nedávno se věnovali tématu „jednota v rozmanitosti“ na oslavu Diwali – pětidenního svátku světel, při kterém se lidé oblékají do tradičních oděvů z různých států a regionů. Akce pomohla podpořit pocit jednoty a ukázala, jakou péči a úctu mají naši kolegové k tradicím a víře ostatních.

Turecko

Dárkový stromek na Nový rok

Naši turečtí kolegové se rozhodli zahájit nový rok návštěvou dětí žijících ve východní Anatolii, jedné z nejchudších oblastí Turecka. Shromáždili novoroční přání dětí a zavěsili je v práci na novoroční dárkový strom. Každý kolega pak koupil jednu věc ze seznamu přání a dárek umístil dětem pod stromeček.

Indie

Aliance na pomoc Indii při návratu do pracovního procesu

Naše čtyři přední globální společnosti poskytující služby v oblasti lidských zdrojů v Indii – Gi Group Holding, Randstad, The Adecco Group a ManpowerGroup – vytvořily alianci „Pomozte Indii vrátit se bezpečně do pracovního procesu“. Tyto organizace spojily své znalosti a silné stránky a vytvořily rámec nekomerční aliance. Cílem této spolupráce bylo společně řešit klíčové problémy, kterým čelí trh práce, a minimalizovat negativní dopady covidu-19 na ekonomiku.

Španělsko

Náš globální akviziční proces

Jednou z našich globálních strategií růstu je akvizice zajímavých místních společností. V posledních letech jsme zdokonalili naši schopnost úspěšně zvládat akvizice spojováním firemních kultur a integrací různých pracovních návyků, abychom mohli pracovat na jednom z našich cílů, kterým je vytvoření inkluzivního pracoviště. Věříme, že naše podnikání je silnější a lepší, když při uvítání nových kolegů, dbáme na to, aby byl slyšet hlas každého z nás, a učíme se jeden od druhého.

Srbsko

Studentské programy pro posílení postavení mladých lidí

Náš tým vzdělávací divize v Srbsku se pravidelně účastní různých studentských programů s cílem posilovat postavení mladých lidí a pomáhat jim rozvíjet jejich měkké dovednosti. V rámci toho jsme uspořádali dvoudenní školení prezentačních dovedností pro absolventy Bělehradské univerzity, které organizovalo Centrum pro rozvoj kariéry.

Brazílie

Sdílení osvědčených postupů

Ve společnosti Gi Group Holding věříme, že sdílením osvědčených postupů s ostatními zeměmi dále rozvíjíme své odborné znalosti a podporujeme růst podniku. Za tímto účelem jsme uspořádali mnoho webinářů, globálních akcí a obchodních setkání. Díky velkorysému sdílení znalostí s kolegy, zákazníky a klienty máme možnost poučit se z vlastních chyb, pochopit své silné stránky a zlepšit způsob naší práce.

Itálie

Iniciativa Destination Work

Destination Work je celostátní akce organizovaná 125 dobrovolníky, kteří pracují v různých pobočkách a na ústředí. Scházejí se po pracovní době, aby nabídli kariérní poradenství těm, kteří ho nejvíce potřebují. V roce 2020 se na akci přihlásilo přes 800 lidí, mezi nimiž byli i studenti a uchazeči o zaměstnání. Osobní branding, školení v oblasti pohovorů a kariérní koučink jsou jen některými z témat, kterým se naši dobrovolníci každoročně věnují.

Globálně

Oslavy 20. výročí

Oslavy 20. výročí společnosti Gi Group byly úžasnou globální událostí, kterou si užili naši zaměstnanci po celém světě. Byla to příležitost sdílet naše nadšení pro tuto úžasnou práci, která pomáhá měnit životy lidí k lepšímu. Dostali jsme příležitost posílit naše vazby a společně oslavit naši cestu, úspěchy a získané zkušenosti.

Velká Británie

Školní iniciativy zaměřené na zaměstnatelnost

Kvůli nedostatku finančních prostředků se mnoho škol ve Spojeném království ocitlo bez kariérních poradců. Naše společnost již řadu let spolupracuje s několika z těchto škol na podpoře jejich iniciativ v oblasti zaměstnatelnosti. Pomáháme studentům pochopit realitu trhu práce a poskytujeme jim nástroje, které jim pomohou najít to správné zaměstnání.

Globálně

Reakce strategického výboru na neočekávané situace

Náš strategický výbor umožňuje podniku efektivně reagovat na každou situaci. Během pandemie nám výbor pomohl postarat se o naše zaměstnance od prvního dne a poskytnout jim potřebné informace, nástroje a psychickou podporu. Spustili jsme také několik interních iniciativ na podporu našeho týmu – to vše bylo možné díky rychlému myšlení našeho vrcholového vedení.

Británie

Zvyšování povědomí o elektřině a účinnosti paliv

Společnost GI Group Holding UK neustále propaguje sdělení zaměřená na udržitelnost. Naši kolegové jsou žádáni, aby vypínali světla a počítače, když je nepoužívají, a vyměnili jsme žárovky v kancelářích za úsporné LED. Už jen tato opatření pomohla snížit naši spotřebu elektrické energie. Podporujeme také sdílení automobilů, kdekoli je to možné, a cestujeme pouze v případě potřeby, abychom snížili naši uhlíkovou stopu. Naši zaměstnanci mají také přístup k příručce pro řidiče automobilů s návrhy ohledně vytíženosti automobilů a tipy pro efektivní jízdu.

Itálie

Iniciativa Bez plastů

Naše nová centrála v Turíně se při navrhování svých kancelářských zařízení rozhodla pro iniciativu bez plastů. To zahrnovalo vyvinutí nápojových automatů, které poskytovaly nápoje v papírových kelímcích s dřevěnými míchátky, automatů na občerstvení a nápoje, jež vydávaly nápoje pouze v plechovkách, a automatů na teplou a studenou vodu, které jsou ideální pro opakovaně plnitelné lahve. Tato iniciativa povzbudila další kanceláře a pobočky, aby přijaly podobné ekologické metody ve svém pracovním prostředí.