Náš nástroj pro podávání
zpráv o udržitelnosti

Naše rozhodnutí zavést strategii CSR, která je integrována do řízení společnosti, znamená, že:

• posilujeme náš závazek vůči všem zúčastněným stranám: zaměstnancům, kandidátům a pracovníkům, klientům, institucím, místním komunitám, dodavatelům, konkurentům a všem ostatním sociálním a ekonomickým partnerům,
• převádíme tento závazek do objektivních, konkrétních a měřitelných ukazatelů, které budou odpovídat potřebám našich zainteresovaných stran,
• komunikujeme tento obsah (iniciativy, plány, úspěchy…) transparentním způsobem prostřednictvím strukturovaných nástrojů sociálního reportingu.

Naším cílem je prostřednictvím návrhu zprávy CSR pokrýt všechny předchozí body.
Tento proces podávání sociálních zpráv představuje nástroj, který nám umožňuje obnovit povědomí našich zaměstnanců o důležitosti našeho firemního poslání. Každý den prostřednictvím našich každodenních činností vytváříme hodnoty pro komunitu a všechny ostatní zúčastněné strany.

Navíc zavádění tohoto procesu přináší neustálý podnět k rozvoji organizační struktury naší společnosti, jejích procesů a interních/externích komunikačních kanálů. Pro nás všechny představuje výsadní příležitost pochopit význam individuálního přínosu a sledovat vývoj naší společnosti jako celku.

Níže uvádíme buď nejnovější verzi naší zprávy CSR, nebo archivy obsahující všechny předchozí verze, abychom vám pomohli pochopit náš vývoj v této oblasti.

Naše role ve společnosti

icon_initiatives

Matice významnosti

value-creation-icon@2x-1

Tvorba hodnoty

Sustainable-icon-2@2x

Udržitelná práce

ethics-icon@2x

Etický kodex