Náš Manifest
udržitelné práce.

V Gi Group Holding jsou naši pracovníci vedeni jasným cílem: každodenní prací přispívat k rozvoji trhu práce a přijímat ambiciózní příležitost – a odpovědnost – měnit životy lidí k lepšímu.

Tato zásada je zakotvena v naší DNA, každým rokem sílí a je vyjádřena naším ekosystémem integrovaných personálních služeb ve 34 zemích. Jako společnost jsme dokázali reagovat na vyvíjející se scénáře a výrazně přispět k transformaci tradičních socioekonomických modelů.

Práce má moc vytvářet neocenitelné osobní a společenské hodnoty: to je důvod, proč jako globální zaměstnavatel podporujeme příjemné pracovní prostředí ve všech organizacích a v konečném důsledku zvyšujeme potenciál každého jednotlivce, se kterým spolupracujeme.

Nastal okamžik, kdy můžeme prohlásit to, čím jsme vždy byli: More Than Work.

Společně za
udržitelné práce

Jsme hybnou silou komplexního procesu změn a v tomto „desetiletí činů“ pracujeme na tom, aby se svět přiblížil k Agendě 2030 OSN a jejím 17 udržitelným cílům, z nichž některé přímo či nepřímo ovlivňujeme.

Inspirováni naším systémem udržitelné práce vytváříme virtuální proces neustálého zlepšování pomocí strategických, vzájemně se doplňujících opatření zaměřených na lidi, společnosti a instituce.

Naše pilíře
udržitelné práce

Důstojné pracovní podmíny a bezpečná práce

Udržitelná práce zaručuje důstojné pracovní podmínky, řádné pracovní smlouvy, ochranu před vykořisťováním, zajišťuje dodržování bezpečnosti práce, spravedlivý příjem, rovnost, osobní spokojenost a možnost jednotlivců vyjádřit svůj názor v těchto oblastech.

Zaměstnatelnost a spokojenost s prací

Udržitelná práce vytváří podmínky, které lidem a firmám umožňují aktivně udržovat zaměstnatelnost, angažovanost a rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem po celý delší, zdravý a smysluplný pracovní život.

Diverzita, rovnost a začlenění

Udržitelná práce odstraňuje překážky, které odrazují nebo brání pracovníkům ve vstupu na trh práce, v setrvání na něm nebo v kariérním postupu a zároveň oceňuje osobní přínos a zajišťuje rovnost a začlenění pro všechny.

Zabezpečení zdrojů pro lepší budoucnost

Udržitelná práce je v souladu se standardy ESG, aniž by ohrožovala příležitost budoucích generací k přístupu na trh práce a k účasti na něm. Zamezuje vytěžování lidských a environmentálních zdrojů a zároveň podporuje kompetence, inovace a vztahy.

Nakonec se nám naskýtá mimořádná příležitost a odpovědnost: přispět k pozitivnímu vývoji společnosti prostřednictvím práce.

Pojďme společně #ChangeLives.

Our-role-icon@2x-1

Naše role ve společnosti

icon_initiatives

Matice významnosti

value-creation-icon@2x-1

Tvorba hodnoty

Sustainable-icon-2@2x

Udržitelná práce

ethics-icon@2x

Etický kodex

icon-CSR-Report@2x

Zpráva CSR