Co děláme pro zlepšení
světa kolem nás

Tato práce, často přirovnávaná ke složitosti a pevnosti katedrály, je budována tak, aby vydržela dlouho, a dodržuje základní principy lidskosti: úctu, schopnost, jasnost a velkou organizační schopnost, přičemž pracovní metody spojuje silný operativec, který je zároveň morální a disciplinovaný.
V tomto kontextu je inspirativní princip činnosti naší společnosti představován silnou orientací na naši společnost a lidi.
Naše práce je založena na jednoznačné hodnotě tohoto člověka, na pochopení velkého významu, který pro něj práce má, a na hluboké úctě a respektu k firmě jako základnímu nástroji rozvoje společnosti.

„Svou prací se snažíme podílet na úsilí všech lidí a celých populací o vybudování základů šťastné společnosti.“

Toto zaměření na společenskou roli našeho podnikání, které je již neodmyslitelnou součástí našeho poslání, vyplývá z našeho etického kodexu – který obsahuje naše základní hodnoty a zásady – a je jím vyjádřeno. Tyto hodnoty a zásady jsou sdělovány všem zainteresovaným stranám prostřednictvím globální zprávy CSR, v níž veřejně vyjadřujeme naše cíle a skládáme účty z našich iniciativ a výsledků.

icon_initiatives

Matice významnosti

value-creation-icon@2x-1

Tvorba hodnoty

Sustainable-icon-2@2x

Udržitelná práce

ethics-icon@2x

Etický kodex

icon-CSR-Report@2x

Zpráva CSR