Privacy Policy

dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ohraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“),

 

Kdo je správce údajů?

Grafton Recruitment s.r.o., IČO: 62583344, se sídlem Na Poříčí 1079 / 3a, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Jak můžete kontaktovat pověřence pro ochranu údajů („dpo“)?

Pokud budete mít jakékoliv dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese: dpo.cz@grafton.cz.

 

Odpověď na žádost z kontaktního formuláře

Zpracování osobních údajů se provádí za účelem poskytnout Vám informace o službách nabízených společnostmi skupiny Gi Group. Správce může poskytnout Vaše kontaktní údaje partnerské společnosti ze skupiny GI Group působící v České republice za účelem zajištění správné a úplné odpovědi na Váš dotaz.

V souladu s ustanovením č. 6 odst. 1 písm. B) GDPR je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, či pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

Údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou ke zpracování odpovědi na Váš dotaz z kontaktního formuláře.

Jakmile uplynou výše uvedené podmínky uchování, osobní údaje budou zlikvidovány.

Poskytnutí osobních údajů označených ve formuláři hvězdičkou je povinné: odmítnutí poskytnutí těchto osobních údajů znemožní společnosti Grafton Recruitment s.r.o. odpovědět na Váš dotaz z kontaktního formuláře.

Osobní údaje budou zpracovávat výhradně řádně proškolení zaměstnanci správce pověření zpracováním údajů pro výše uvedené účely.

Osobní údaje mohou být zpřístupněny společnostem ze skupiny Gi Group působící v České republice nebo mimo ni, pokud se dotaz týká služeb nabízených těmito společnostmi skupiny. Tyto společnosti jsou v takovém případě nezávislými správci vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohou být dále poskytovány oprávněným státním úřadům, institucím či dalším entitám za splnění příslušných zákonných podmínek. Tam, kde to vyžaduje účel zpracování, mohou být Vaše osobní údaje předány našim externím dodavatelům, kteří nám poskytují podporu během poskytování předmětných služeb. Tito externí dodavatelé mohou být v pozici zpracovatelů Vašich osobních údajů, v kterémžto případě dochází vždy k uzavření zpracovatelské smlouvy s těmito dodavateli

Seznam příjemců údajů lze získat e-mailem, svůj dotaz napište na adresu dpo.cz@grafton.cz.

Údaje lze předávat do zahraničí do zemí, které nepatří do EHP, a to zejména:

  • Argentina, Švýcarsko a Spojené království, jejichž úroveň ochrany údajů je Evropskou komisí považována za přiměřenou podle čl. 45 GDPR,
  • Brazílie, Čína, Kolumbie, Hong Kong, Indie, Černá Hora, Rusko, Srbsko, Turecko, při podpisu Standardních smluvních doložek přijatých / schválených Evropskou komisí podle čl. 46 odst. 2 písm. c) a d) GDPR.

Rozhodnutí o přiměřenosti lze konzultovat na následujícím odkazu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en

Kopii standardních smluvních doložek podepsaných Grafton Recruitment lze získat zasláním e-mailu na dpo.cz@grafton.cz

Máte právo požadovat informace o svých osobních údajích a rovněž právo na přístup k nim. Dále máte právo po nás požadovat, abychom Vaše osobní údaje opravili nebo smazali nebo omezili jejich zpracovávání. Rovněž můžete vznášet námitky vůči zpracovávání svých osobních údajů nebo požadovat přenositelnost těchto údajů. Mějte však prosím na paměti, že ne vždy se musíme řídit Vašimi požadavky, zejména tehdy, bude-li zpracování uskutečňováno na základě zákona nebo našeho oprávněného zájmu.

Vaše práva lze uplatnit zasláním e-mailu na adresu dpo.cz@grafton.cz.

Rovněž máte právo adresovat svůj nárok, stížnost či jiný dotaz přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů prováděným pro účely přímého marketingu můžete kdykoli odvolat písemným oznámením na e-mailovou adresu: dpo.cz@grafton.cz a/nebo kliknutím na příslušný odkaz obsažený v daném sdělení, které Vám bude zasláno.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před odvoláním.