News - "We Stand For People," a global campaign in support of the ukrainian humanitarian crisis

Gi Group Holding stojí za lidmi na Ukrajině

Praha, Březen 2022

V těchto velmi těžkých časech jsou naše srdce i mysl s obyvateli Ukrajiny, kteří se vinou ruské agrese ocitli ve válce.

Jako Gi Group stojíme za lidmi na Ukrajině a jsme připraveni vynaložit veškeré možné úsilí, abychom mohli podpořit a poskytnout pomoc všem, kteří nás nyní potřebují.

Náš krizový tým je schopen poskytnout uprchlíkům základní podporu, která zahrnuje dopravu, ubytování, jídlo, oblečení, přikrývky, léky, toaletní potřeby a potřeby pro děti. Rovněž můžeme každému, kdo se náhle ocitl bez zázemí a příjmů, pomoc najít zaměstnání, a to přímo v lokalitě, kde se dotyčný nachází.
Všechny, kteří se aktuálně ocitli vinou ruské agrese v nouzi, se snažíme podpořit i dalšími způsoby, a to:

➡ Vybudováním kontaktních center pro ty, kteří mluví polsky a ukrajinsky. A která posléze prostřednictvím SMS, Viberu a Whatsappu poskytují veškeré informace týkající se dopravy, ubytování, právních záležitostí a víz. Kontaktní centra jsou dostupná nejen skrz mobilní telefony, ale také fyzicky, a to jednak přímo na hranicích – v Řešově a Přemyšlu, ale také v každé z našich polských kanceláří.
➡ Vytvořením sbírky prostřednictvím naší místní nadace FUNDACJA GI GROUP, která funguje od roku 2013. Sdílejte tuto sbírku. Skupina Gi Group posléze dorovná každý dar svých zaměstnanců v poměru 2:1 (+200 Kč za každých 100 Kč od zaměstnanců)“. Získané prostředky pak budou využity na ubytování uprchlíků a zajištění jejich základních potřeb.
➡ Vytvořením webové stránky s otevřenými pracovními místy v ukrajinském jazyce, která je určena především pro obyvatele Ukrajiny, kteří museli opustit svůj domov a naléhavě potřebují zaměstnání. Na webové stránce jsou zveřejňovány nabídky práce ve společnostech, které se nachází ve střední, východní a západní Evropě.

Se závazkem podpořit organizaci Člověka v tísni budeme i nadále sdílet aktuální informace, a to včetně možnostech, jak osobně přispět.

Share this news

Objevte více