Vytvoření Gi Group Holding

Vytvoření Gi Group Holding

Praha, 4. dubna 2022

SPOLEČNOST GI GROUP SE OD DNEŠNÍHO DNE ZMĚNILA V “GI GROUP HOLDING”: GLOBÁLNÍHO PŘEDSTAVITELE V PERSONÁLNÍ A NÁBOROVÉ OBLASTI, KTERÝ ZASTŘEŠUJE NĚKOLIK JIŽ RENOMOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ VE VÍCE NEŽ 30 ZEMÍCH  SVĚTA

Vytvoření nového holdingu s tržbami ve výši 3,3 miliardy eur a více než 6 000 zaměstnanci umožňuje integrovanější a strategičtější přístup jednoho z předních světových poskytovatelů služeb pro rozvoj trhu práce.

Praha, Česká republika (4. dubna 2022) – Společnost Gi Group dnes oznámila založení holdingu Gi Group (www.gigroupholding.com). S okamžitou platností nová firemní značka a obchodní struktura Gi Group Holding dále sjednocuje strategický přístup a dopad řešení, která poskytuje kompletní soubor personálních a náborových služeb. Skupina s hlavním sídlem v Miláně a s více než 6 000 zaměstnanci působí ve 30 zemích světa. Holdingová obchodní struktura poskytuje dohromady služby více než 20 000 společnostem, a to napříč všemi svými klíčovými společnostmi. Ty generují příjmy ve výši 3,3 miliardy eur (údaje z roku 2021[1]), což z Gi Group Holding činí 5. největší evropskou personální firmu a 16. na světě. Dohromady za posledních pět let, v období 2017-2021, skupina zaznamenala nárůst tržeb o 65 % (+ 1,3 miliardy eur). Takové výsledky jsou, obzvlášť v současném složitém globálním scénáři v oblasti lidských zdrojů, více než pozitivní. Zdůrazňují vedoucí postavení skupiny na trhu. Cílem Gi Group Holding je vytvořit udržitelný a efektivní globální trh práce, který odráží neustále měnící se  potřeby kandidátů a společností.

Hlavním cílem společnosti Gi Group Holding dát smysl svému motu „Více než práce“, čímž chce dát najevo podporou kandidátů a svých zaměstnanců v jejich každodenním životě, podporou pozitivního a otevřeného prostředí, a to prostřednictvím závazku vytvářet příjemné a bezpečné pracovní prostředí a  poskytovat otevřenou pracovní atmosféru, kde se zaměstnanci mohou bez obav navrhovat nové nápady a řešení.

[1] Všechny údaje uvedené v tomto dokumentu jsou předběžné a čekají na potvrzení externími auditory.

HR služby společnosti Gi Group Holding jsou skutečně globálním HR prostředím. Společnost usiluje o vytváření udržitelných sociálních a ekonomických hodnot a na druhé straně o vytváření takého pracovního prostředí, které může zaměstnancům změnit život.  Gi Group Holding bude také usilovat o vytváření totožných hodnot nejen směrem ke svým klientům, kterým společnosti patřící do holdingové struktury poskytují relevantní a působivá řešení jakýchkoli problémů klientů. Společnosti sdružené v Gi Group Holding mají odborné znalosti a umí rychle reagovat na globální i regionální trendy na trhu práce. Těmito společnostmi v České republice jsou:

  • Gi Group: Obsazování dočasných i stálých pracovních míst
  • Gi BPO: Outsourcing
  • Grafton: Zajištění kvalifikovaných pracovníků

Tyto klíčové značky doplňuje několik společností v jednotlivých zemích, které reagují na regionální obchodní potřeby.

V příštích pěti letech se obchodní strategie Gi Group Holding zaměří na další konsolidaci silných trhů (Itálie, Brazílie, Spojené království, Německo, Francie, Polsko, Čína a Španělsko) a na zrychlení růstu v zemích s výraznými příležitostmi. A to prostřednictvím organického růstu a možných akvizic. Kromě toho bude skupina usilovat o posílení a zkvalitnění své hlavní činnosti v oblasti obsazování dočasných i stálých pracovních míst. Dalším strategickým cílem budou služby zajištění kvalifikovaných pracovníků, které má značný potenciál, zejména díky rozvoji vztahů s korporátními klienty.

Generální ředitel společnosti Gi Group Holding Stefano Colli-Lanzi řekl:

„Dnešní den je důležitým a dnem v historii naší společnosti, na který jsme pyšní. Od našeho založení v roce 1998 se díky neocenitelnému přínosu našich nadšených zaměstnanců po celém světě naše organizace rozrostla a stala se vedoucí silou v oboru lidských zdrojů.“ a následně dodal: „Nikdy předtím nebyla péče o jednotlivce pro úspěch organizace tak zásadní. A se vznikem Gi Group Holding je naše poslání stále jasnější. Chceme přispívat k rozvoji udržitelného trhu práce a zdůrazňovat osobní a společenskou hodnotu práce.“

Ústředním bodem strategie společnosti zaměřené na lidi je podpora udržitelné práce: červená nit, která se táhne všemi aktivitami holdingu a jejímž cílem je pozvednout standardy odvětví prostřednictvím podpory aktivit, které podporují sdílenou odpovědnost mnoha zúčastněných stran při pomoci dosáhnout životních a pracovních podmínek, které podporují lidi po celou dobu delšího pracovního života. Udržitelná práce se ve skutečnosti týká třech oblastí:

  • Lidé: Pomáhat pochopit smysl a hodnotu práce, pečovat o psychofyzickou pohodu, investovat do rozvoje tvrdých a měkkých dovedností a budovat profesní a vůdčí vztahy.
  • Společnosti (Firmy): Zlepšování odolnosti, upřednostňování inovací a vytváření hodnot a investice do lidského kapitálu. Dále podpora rozmanitosti a inkluze, snižování množství odpadu a věnování pozornosti klíčovým otázkám životního prostředí.
  • Instituce: Rozvoj a podpora aktivní politiky zaměstnanosti, boj proti nehlášené práci a daňovým únikům, podpora udržitelné flexibility, snižování nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi a podpora odborné přípravy s cílem zvýšit zaměstnatelnost lidí.

Spuštění holdingu Gi Group je obohaceno o digitální prostředí, které zahrnuje nové globální webové stránky (www.gigroupholding.com) a stránku na síti LinkedIn, kde budou pro naši globální komunitu k dispozici novinky, postřehy a další poutavý obsah.

O společnosti Gi Group Holding

Společnost Gi Group Holding byla založena v roce 1998 v italském Miláně a je jedním z předních světových poskytovatelů služeb pro rozvoj trhu práce. Prostřednictvím globálního ekosystému personálního a náborového podnikání, který čítá šest samostatných, avšak vzájemně se doplňujících značek (Gi Group, Gi BPO, INTOO, Wyser, Grafton, Tack/TMI), nabízí skupina 360° soubor nabídek, které vytvářejí relevantní a úderná řešení pro klienty. Gi Group Holding se snaží podporovat udržitelný globální trh pro kandidáty a společnosti, který odráží neustále se měnící potřeby trhu práce. Společnost zaměstnává více než 6 000 zaměstnanců a díky své přímé přítomnosti a strategickým partnerstvím působí ve více než 100 zemích Evropy, APAC, Ameriky a Afriky. Gi Group Holding poskytuje služby více než 20 000 klientských společností a s tržbami ve výši 3,3 miliardy EUR (2021) je 5. největší evropskou personální firmou a 16. na světě (podle Staffing Industry Analysts). www.gigroupholding.com

 

PRESS CONTACT:   Jitka Součková, Chief Marketing Officer Czech Republic & Slovakia, Gi Group Holding, +420 602 496 741, jitka.souckova@grafton.cz

Share this news

Objevte více