Cookie Policy

Naše internetové stránky používají soubory cookie. Soubor cookie je jednoduchý textový soubor (obvykle o velikosti několika kilobytů), který internetové stránky posílají webovému prohlížeči uživatele, když uživatel navštíví internetové stránky. Cookies plní celou řadu níže popsaných funkcí, díky nimž bude Vaše příští návštěva našich internetových stránek jednodušší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by bylo brouzdání po internetu mnohem složitější. Při jejich využívání zároveň zcela respektujeme soukromí každého, kdo naše internetové stránky navštíví.

Cookies užívané na našich internetových stránkách můžeme dle funkce rozdělit do následujících skupin:

  1. Naprosto nezbytné soubory cookie, které jsou nutné k technickému zajištění základních funkcí internetových stránek a bez nichž by internetové stránky nemohly správně fungovat.
  2. Soubory cookie pro lepší funkčnost, které technicky zajišťují některé funkce internetových stránek sloužící zejména k jejich personalizaci a k výraznému zvýšení uživatelského komfortu při jejich využívání.
  3. Soubory cookie pro zvýšení výkonu, které sledují, kolik uživatelů a z jakých zdrojů na internetové stránky přišlo, a také monitorují chování uživatelů na internetových stránkách, např. jaké nabídky si prohlíželi, na jaké odkazy klikali nebo jaké funkce využívali. Získané informace poté využíváme k analýze provozu a výkonu internetových stránek s cílem zlepšovat jejich funkčnost a zajistit uživatelsky přívětivou zkušenost.
  4. Cílené soubory cookie, které monitorují chování uživatele na internetových stránkách a umožňují jeho analýzu za účelem následného zobrazování personalizovaných nabídek a reklam přizpůsobených na míru zájmům daného uživatele, a to i na jiných internetových stránkách.

Bližší informace ke každé z výše uvedených skupin cookies i k jednotlivým užívaným typům cookies a jejich funkcím jsou dostupné v Nastavení souborů cookie, které lze otevřít pomocí příslušného tlačítka na spodní vyskakovací liště a kdykoliv poté také prostřednictvím zeleného tlačítka nacházejícího se v levém dolním rohu právě zobrazované stránky.

K využívání jednotlivých skupin cookies (s výjimkou naprosto nezbytných cookies) dochází pouze v případě, že s tím vyjádříte souhlas zvolením možnosti „Přijmout všechny soubory cookie“ na spodní vyskakovací liště, resp. zvolením možnosti „Povolit vše“, příp. zaškrtnutím jednotlivých skupin cookies a následným zvolením možnosti „Potvrdit moje volby“ v Nastavení souborů cookie (viz výše).

V Nastavení souborů cookie (viz výše) lze též zrušením zaškrtnutí jednotlivých skupin cookies a zvolením možnosti „Potvrdit moje volby“ souhlas odvolat, a využívání jednotlivých skupin cookies (s výjimkou naprosto nezbytných cookies) tím kdykoliv jednoduše zakázat. Zákaz je kromě toho možné provést též v nastavení webového prohlížeče, popř. jeho přepnutím do tzv. anonymního režimu. Lze také ručně vymazat cookies, které již byly prohlížečem uloženy.

Nevyjádření souhlasu, resp. zakázání využívání cookies nemá za následek celkovou nemožnost využívat naše internetové stránky; pokud však jednotlivé skupiny cookies zakážete, můžete tím ztratit možnost využívat některé součásti a funkce internetových stránek. Nebudete si například moci ponechat své jazykové nastavení ani nebudete mít možnost označovat pracovní inzeráty za své „oblíbené“.

Výše uvedené shromažďování a využívání cookies může být považováno za zpracování osobních údajů. Vztahují se na ně proto i naše obecné informace o zpracování osobních údajů, které naleznete zde. Právním základem pro samotné ukládání cookies do Vašeho prohlížeče je (s výjimkou naprosto nezbytných cookies) Váš souhlas. Následné zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím cookies pak probíhá též na základě našich oprávněných zájmů, kterými jsou zejména zajištění funkčnosti a bezpečnosti internetových stránek, uživatelského komfortu při jejich využívání a efektivní prezentace nabízených služeb a reklam stávajícím i potenciálním klientům. Vůči zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu můžete vznést námitku. Při zpracování získaných údajů o preferencích uživatelů může docházet též k automatizovanému rozhodování a profilování.

Naše internetové stránky používají Google Analytics, anonymní soubory cookie poskytované společností Google Inc. (dále jako „Google“) k monitoringu využití a poskytování analýzy internetových stránek (více zde). Data generovaná těmito cookies jsou přenášena společnosti Google, která je používá k analýze využití našich internetových stránek a k poskytování dalších služeb vztahujících se k aktivitám uživatelů na těchto internetových stránkách a na internetu. Google může tyto informace sdílet s dalšími třetími stranami, pokud je to vyžadováno zákonem, nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace pro společnost Google. Data získaná prostřednictvím Google Analytics jsou zpracovávána pouze v anonymizované podobě a Google je nebude spojovat s žádnými jinými údaji, které o uživatelích zpracovává.

Cookies jsou uloženy po dobu nastavenou pro jednotlivé typy cookies, jejichž výčet naleznete v Nastavení souborů cookie (viz výše), resp. do doby, kdy příslušnou skupinu cookies zakážete nebo uložené cookies z prohlížeče vymažete.