CSR - Tvorba hodnoty

Vytváření hodnoty
prostřednictvím naší práce

Při pohledu na vztah mezi cíli udržitelného rozvoje a našimi obchodními aktivitami a souvisejícím společenským dopadem jsme určili cíle, k jejichž naplňování budeme přímo přispívat svou prací. Tyto cíle jsou v souladu s naším posláním.

„Prostřednictvím našich služeb chceme jako klíčový hráč a na celosvětové úrovni přispívat k rozvoji trhu práce a zdůrazňovat osobní a společenskou hodnotu práce.“ Naše poslání

Přispívání k cílům udržitelného rozvoje

Cíl 4:

Zajistit inkluzivní a spravedlivé kvalitní vzdělávání a podporovat možnosti celoživotního učení pro všechny.
Úkol 4.4: Do roku 2030 výrazně zvýšit počet mladých lidí a dospělých, kteří mají příslušné dovednosti, včetně technických a odborných dovedností, pro zaměstnání, důstojná pracovní místa a podnikání.

Cíl 5:

Dosáhnout rovnosti žen a mužů a posílit postavení všech žen a dívek
Úkol 5.1: Ukončit všechny formy diskriminace všech žen a dívek na celém světě
Úkol 5.5: Zajistit ženám plnou a účinnou účast a rovné příležitosti pro vedoucí postavení na všech úrovních rozhodování v politickém, hospodářském a veřejném životě

Cíl 8:

Podporovat inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny
Úkol 8.5: Do roku 2030 dosáhnout plné a produktivní zaměstnanosti a důstojné práce pro všechny ženy a muže, včetně mladých lidí a osob se zdravotním postižením, a stejné odměny za práci stejné hodnoty
Cíl 8.6: Do roku 2020 výrazně snížit podíl mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni, nevzdělávají se ani se neúčastní odborné přípravy

Cíl 8.7: Přijmout okamžitá a účinná opatření k vymýcení nucené práce, ukončit moderní otroctví a obchodování s lidmi a zajistit zákaz a odstranění nejhorších forem dětské práce, včetně náboru a využívání dětských vojáků, a do roku 2025 ukončit dětskou práci ve všech jejích formách
Cíl 8.8: Chránit pracovní práva a podporovat bezpečné pracovní prostředí pro všechny pracovníky, včetně migrujících pracovníků, zejména migrujících žen a osob s nejistým zaměstnáním.

Cíl 4:

Zajistit inkluzivní a spravedlivé kvalitní vzdělávání a podporovat možnosti celoživotního učení pro všechny.
Úkol 4.4: Do roku 2030 výrazně zvýšit počet mladých lidí a dospělých, kteří mají příslušné dovednosti, včetně technických a odborných dovedností, pro zaměstnání, důstojná pracovní místa a podnikání.

Cíl 5:

Dosáhnout rovnosti žen a mužů a posílit postavení všech žen a dívek
Úkol 5.1: Ukončit všechny formy diskriminace všech žen a dívek na celém světě
Úkol 5.5: Zajistit ženám plnou a účinnou účast a rovné příležitosti pro vedoucí postavení na všech úrovních rozhodování v politickém, hospodářském a veřejném životě

Cíl 8:

Podporovat inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny
Úkol 8.5: Do roku 2030 dosáhnout plné a produktivní zaměstnanosti a důstojné práce pro všechny ženy a muže, včetně mladých lidí a osob se zdravotním postižením, a stejné odměny za práci stejné hodnoty
Cíl 8.6: Do roku 2020 výrazně snížit podíl mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni, nevzdělávají se ani se neúčastní odborné přípravy
Cíl 8.7: Přijmout okamžitá a účinná opatření k vymýcení nucené práce, ukončit moderní otroctví a obchodování s lidmi a zajistit zákaz a odstranění nejhorších forem dětské práce, včetně náboru a využívání dětských vojáků, a do roku 2025 ukončit dětskou práci ve všech jejích formách
Cíl 8.8: Chránit pracovní práva a podporovat bezpečné pracovní prostředí pro všechny pracovníky, včetně migrujících pracovníků, zejména migrujících žen a osob s nejistým zaměstnáním.

Cíl 10:

 Snížit nerovnosti v rámci jednotlivých zemí a mezi nimi
Úkol 10.2: Do roku 2030 posílit a podporovat sociální, ekonomické a politické začlenění všech bez ohledu na věk, pohlaví, zdravotní postižení, rasu, etnickou příslušnost, původ, náboženství nebo ekonomické či jiné postavení.

Naše role ve společnosti

icon_initiatives

Matice významnosti

Sustainable-icon-2@2x

Udržitelná práce

ethics-icon@2x

Etický kodex

icon-CSR-Report@2x

Zpráva CSR