Kariéra Výhody, pokud jste jedním z nás
Výhody, pokud jste
jedním z nás

Ve společnosti Gi Group Holding #měnímeživoty

Jsme celosvětová skupina, jejímž posláním je změnit trh práce a učinit budoucnost práce příjemnější a inkluzivnější pro všechny zúčastněné.

Lidé jsou středobodem našich hodnot, a proto vás vezmeme na cestu, na které využijete své zkušenosti a dovednosti, abyste změnili životy lidí, počínaje vaším vlastním.

Vkládáme do vás důvěru, abyste se mohli zaměřit na své ambice a budovat kariéru, která vás bude bavit, dokud neobjevíte svůj profesní cíl.

Co můžete očekávat v Gi Group Holding
kromě dynamického, mladého a flexibilního prostředí?

Široká škála pracovních nabídek pro začátek vaší profesní dráhy
Připravte se na změnu budoucnosti práce a změnu ve svém životě. Začněte svou vysněnou kariéru mezi našimi globálními značkami, ať už doma nebo v zahraničí. Podívejte se na naše nejnovější globální kariérní příležitosti
Online sebehodnocení, které vám pomůže vyzkoušet si, jak si stojíte, pokud se ucházíte o pracovní pozici.

Při podávání žádosti se také můžete vypořádat se šesti klíčovými kompetencemi, a sice neustálé vzdělávání, vedení lidí, spolupráce, přístup ke změnám, orientace na výsledky a vytváření řešení. Prostřednictvím našeho dotazníku pro seberozvoj „Change Lives“ získáte širší povědomí o svém talentu a posílíte jej pomocí našichosmitýdenních tipů z oblasti chytrého koučinku

Nejedná se v rámci žádosti o povinný krok, ale o nástroj, který byl navržen s péčí a vášní a jehož cílem je poskytnout nezapomenutelnou zkušenost a zvýšit váš potenciál.

Na začátek cesty k rozvoji vám stačí pouhých 20 minut.

Digitální předvstupní a nástupní zkušenosti

Jakmile se přidáte ke společnosti Gi Group Holding, postaráme se o to, abyste se cítili jako součást týmu, a to prostřednictvím strukturovaného a vstřícného předvstupního a nástupního vzdělávání. Svou cestu začnete e-learningovým kurzem o naší skupině. Poté se setkáte se strategickými zainteresovanými stranami a během dvou poutavých a zábavných dnů se dozvíte vše, co o nás potřebujete vědět a poznáte naše interní funkce a obchodní značky na místní i ceosvětové úrovni.

Příležitosti k neustálému vzdělávání

Jsme si vědomi, že jednou z našich priorit je naplnění vašeho potenciálu. Proto, když se přidáte k naší skupině, získáte přístup k celosvětovým katalogům školení, díky kterým si rozšíříte své dovednosti a budete mít možnost se neustále vzdělávat prostřednictvím digitální platformy a absolvovat spoustu školení přímo na pracovišti.

Náš Global Learning HUB poskytuje globální vzdělávací programy, pokyny a komunity pro praxi, které vám umožní rozvíjet své dovednosti a schopnosti pomocí kombinovaného vzdělávání. Na naší platformě eLearning je kdykoli k dispozici poutavý, interaktivní a obsah přiměřeného rozsahu, stejně jako strukturovaná školení vedená instruktorem v reálném čase, která vám pomohou zlepšit vaše dovednosti.

V roce 2022 naši zaměstnanci absolvovali přibližně 170 000 hodin školení (tedy více než 20 hodin na zaměstnance), a to od měkkých dovedností až po školení s odborným obsahem, jako jsou programy vedení pro nové manažery, ženy ve vedení nebo speciální obchodní kurzy a mnoho dalších.

Plány rozvoje, které vám pomohou růst
Máme mnoho iniciativ, které vám pomohou rozvíjet klíčové kompetence požadované ve vaší roli a na místním trhu, a vytváříme plány rozvoje, které vám pomohou růst a plnit cíle organizace. Zároveň podporujeme iniciativy zaměřené na vlastní rozvoj:
  • Individuální koučink: pro posílení vašeho osobního růstu v profesním světě
  • Týmový koučink: podpora týmového ducha a spolupráce
  • Parents@Work (rodiče v práci): podpora maminek a tatínků při slaďování pracovního a osobního života
  • Mezinárodní skupinový koučink: pomáhá s vnímáním a orientací v mezinárodním prostředí
Zvyšování výkonnosti, kultura neustálé zpětné vazby
V celé naší firmě se používá metodika řízení výkonnosti, která podporuje váš profesní rozvoj. Prostřednictvím tohoto modelu poskytujeme zpětnou vazbu a koučink a stanovujeme kariérní cíle.
Interní mobilita: pracovní příležitosti, které vám pomohou na vaší cestě

Každoročně nabízíme stovky interních pracovních příležitostí po celém světě a vytváříme flexibilní a rozmanité kariérní dráhy , které vám umožní věnovat se svým zájmům a vášním. Budete mít příležitost postoupit z jakékoli pozice a růst vertikálně v rámci stejné oblasti podnikání nebo horizontálně, kdy budete moci prozkoumat jinou kariérní dráhu, řešit budoucí obchodní potřeby a plánovat nástupnictví.

Podívejte se na videa našich ambasadorů značky zde. →

Spravedlivá odměna
Cílem naší filozofie odměňování je navrhnout balíček odměn, který by splňoval očekávání lidí, kteří u nás v současné době pracují nebo by mohli pracovat. Zásady odměňování naší společnosti jsou založeny na společných principech odměňování, a to s ohledem na zajištění interní spravedlnosti a externí konkurenceschopnosti, na uznání a odměňování výkonu, na jasném a transparentním řízení strategie odměňování a na sladění odměňování s dosahováním finančních cílů společnosti. Zavázali jsme se poskytovat spravedlivý a komplexní balíček odměn s cílem zajistit, že hodnota a úsilí lidí budou dobře odměněny, a to vyvážením řady hmotných i nehmotných složek odměn:
  • Peněžní odměňování: spravedlivá základní mzda, krátkodobá motivační mzda, dlouhodobá motivační mzda, prémie, podíl na zisku.
  • Benefity: sociální zabezpečení, zdravotní péče, penzijní pojištění, spoření, životní pojištění / pojištění pro případ invalidity, požitky.
  • Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem: dodatečné placené volno, programy uznání, chytrá práce, zařízení péče o děti..
Atraktivní zaměstnanecká zkušenost
Jako zaměstnanec máte možnost něco opravdu změnit. Nasloucháme zpětné vazbě a názorům našich zaměstnanců, abychom mohli neustále zlepšovat naši kulturu a hodnoty, které odpovídají potřebám zaměstnanců a společnosti. Budete mít možnost účastnit se interních iniciativ, akcí, soutěží, průzkumů a dalších aktivit, přihlásit se do našeho programu ambasadorů značky a reprezentovat skupinu v klíčových interních iniciativách, využívat vzdělávací programy a specializované rozvojové aktivity a utvářet tak svou profesní dráhu.
Začněte svou cestu jako Life Changer. Do našich  globálních týmů po celém světě hledáme talentované a proaktivní jedince.

Výsledky průzkumu Energy Matrix

Energy Matrix je průzkum, který probíhá jednou za dva roky a který je určen všem zaměstnancům skupiny. Umožňuje nám vyhodnotit úroveň energie organizace pomocí ukazatelů, mezi které spadá úroveň pohody a angažovanosti a celková úroveň důvěry ve společnost. Prostřednictvím tohoto průzkumu může každý zaměstnanec přispět k lepším výsledkům celé skupiny. 

Zde jsou některé výsledky nejnovějšího průzkumu Global Energy Matrix 2022.

icon-impact-on-changing@2x-qd9g7ugs7bhjh4gepzitf418vw46x1py0kmk6mdsoo.png

Náš vliv za
změnu v životě

Naše kultura a hodnoty
Hlas našich ambasadorů značky

icon-perks@2x-qd9g7ugs7bhjh4gepzitf418vw46x1py0kmk6mdsey.png

Výhody, pokud jste
jedním z nás

icon-change-your-life@2x-qd9g7ugs7bhjh4gepzitf418vw46x1py0kmk6mdsoy.png

Zobrazit všechny
nabídky práce

Přístup k místním pracovním pozicím
a pozicím u více značek