Barometr Rynku Pracy 2023

Z przyjemnością prezentujemy najnowszy Barometr Rynku Pracy. To już 17. edycja naszego raportu! Obszerna publikacja, oparta o badanie przeprowadzone na zlecenie Gi Group Holding wśród pracowników i pracodawców, to swoisty rentgen bieżącej sytuacji na polskim rynku pracy.

Jak co roku, pod lupę wzięliśmy aktualne plany rekrutacyjne pracodawców i plany zawodowe Polaków oraz wzajemne oczekiwania obu stron odnośnie wynagrodzeń. Zapytaliśmy także o aktualnie najbardziej gorące tematy – wpływ recesji na uczestników rynku pracy, lojalność pracowników wobec pracodawców, reskilling i upskilling, automatyzację. Zapraszamy do lektury!

Spowolnienie gospodarcze. Pracownicy i pracodawcy mierzą się ze wzrostem cen62% pracowników oczekuje podwyżki wynagrodzenia

Spowolnienie gospodarcze, będące pokłosiem pandemii Covid-19 i wojny na Ukrainie, nie pozostaje bez wpływu na uczestników rynku pracy. 40% firm odczuło negatywne skutki pogorszenia sytuacji gospodarczej, z czego aż 74% wskazuje na znaczący wzrost kosztów prowadzenia działalności. Pracodawcy baczniej przyglądają się budżetom. W rezultacie tylko 26% planuje zwiększenie wynagrodzeń w najbliższych miesiącach. Pracownicy z kolei oczekują, że ich pensje nadążą za rosnącą inflacją – podwyżki oczekuje aż 62% z nich.

Plany rekrutacyjne. Stabilność mimo recesji78% pracodawców planuje utrzymać obecny poziom zatrudnienia

Podobnie jak rok temu 16% pracodawców deklaruje plany zwiększenia poziomu zatrudnienia, a tylko 2,5% planuje redukcje. Pracownicy również nie obawiają się zwolnień. Firmy optymalizują jednak procesy i wykorzystanie swoich zasobów – w tym kapitału ludzkiego. 78% przedsiębiorstw planuje utrzymać obecny poziom zatrudnienia, przy czym aż 61% z nich chce osiągnąć swój cel bez prowadzenia nowych rekrutacji. Firmy odrobiły lekcję z pandemii i nie decydują się pochopnie na zwolnienia pracowników, nawet wobec mniej stabilnej sytuacji ekonomicznej.

Lojalność pracowników. Retencja i rotacja to najważniejsze kwestie dla działów HR41% firm nie posiada strategii przeciwdziałania rotacji pracowniczej

87% firm deklaruje, że w ostatnim czasie doświadczyło problemów związanych z odejściem pracowników, a aż 41% nie posiada sprecyzowanych planów dotyczących przeciwdziałania rotacji pracowniczej. Tymczasem aż 66% pracowników jest niezadowolonych ze swojej obecnej pracy, a 40% planuje zmienić miejsce zatrudnienia w niedalekiej przyszłości. Pracownicy są też coraz bardziej proaktywnie nastawieni do szukania nowego pracodawcy. Wobec obecnej sytuacji gospodarczej i deklarowanych przez firmy planów utrzymania poziomów zatrudnienia wysoka retencja powinna stać się jednym z kluczowych aspektów polityki personalnej przedsiębiorstw. Czy rzeczywiście tak jest?

Reskilling i upskilling. Rośnie świadomość pracowników71% osób zagrożonych utratą pracy lub chcących ją zmienić chce się przebranżowić

Podnoszenie kwalifikacji i ciągłe uczenie się od dłuższego czasu są wymieniane jako kluczowe aspekty współczesnego rynku pracy. Wobec szybko zmieniających się warunków otoczenia, postępującej digitalizacji i automatyzacji wielu procesów, stają się niezbędne dla obu stron rynku pracy. Dla pracodawców, jeśli chcą w przyszłości wygrywać w walce o coraz trudniej dostępnego pracownika o odpowiednich kwalifikacjach. Dla pracowników, jeśli nie chcą zostać wykluczeni z rynku pracy w konsekwencji zmniejszenia użyteczności ich kompetencji zawodowych. Aż 71% pracowników obawiających się utraty pracy lub planujących zmienić miejsce zatrudnienia jest gotowych przebranżowić się. Mają jednak w tym względzie pewne oczekiwania wobec pracodawców, m.in. dotyczące gwarancji stabilności zatrudnienia czy rozwoju zawodowego. Czy przedsiębiorcy podobnie patrzą na tę kwestię?

Sprawdź najnowszą analizę polskiego rynku pracy.

Wypełnij formularz i pobierz raport!

"*" indicates required fields

Surname*
Share this news

Dowiedz się więcej