Zmienność Nową stałą w strategii firm?

62,5% zmian wprowadzanych w firmach dotyczy aspektów technicznych i technologicznych, 16% zasobów ludzkich – wynika z raportu „Change Management – kompas managera 2023” przygotowanego przez Wyser. Niemal 100 procent managerów wyższego szczebla uważa, że są przygotowani do ich wprowadzania, niewiele mniej jest zadowolonych z efektów usprawnień, choć piętą achillesową pozostaje efektywna komunikacja oraz zaplanowanie zmian. Czy zawsze wprowadzane są metodycznie? Ile firm wybiera elastyczność i model „ciągłego doskonalenia się”?

Zmienność, która zaczęła definiować każdy aspekt rzeczywistości, na poziomie rynku pracy odzwierciedlają badania przeprowadzone przez Wyser na potrzebę raportu „Change Management – kompas managera 2023”.

Naszą rzeczywistość zdominowała zmienność, podważająca zasadność zjawisk czy założeń traktowanych dotychczas za pewniki. Wpływa na naszą codzienność i sposób, w jaki pracujemy. Także dla zarządzających nadszedł czas na rewolucję, gdyż, tak jak zmiany przestawiły świat na nowe tory, tak i liderzy powinni zrewidować swój sposób myślenia i zarządzania, a niekiedy wręcz zbudować swoją pozycję na nowo – mówi Paweł Prociak, CEO Wyser Polska.

Charakter zmian

Z przeprowadzonego badania wynika, że głównym powodem wprowadzania zmian jest dostrzeżenie możliwości ulepszenia procesów w firmie oraz rozwój – wejście organizacji w kolejny etap. Kolejne czynniki to konkretny kryzys czy problem w organizacji, zmiany ekonomiczno-społeczne, presja ze strony konkurencji oraz oczekiwania klientów, a także zmiany regulacyjne.

Coraz większego przyspieszenia nabiera transformacja technologiczna, która zmienia polskie firmy – aż 62% usprawnień przeprowadzonych w przedsiębiorstwach w ostatnim czasie dotyczyło obszarów technicznych (32,5%) oraz technologicznych (29,5%). Zmiany związane z zasobami ludzkimi, np. przekwalifikowaniem, motywowaniem, nową kulturą organizacyjną wprowadziło 16% firm. Niewiele mniej – 15% – odnosiło się do obszaru ekonomicznego, np. redukcji kosztów,  najmniej – kwestii strukturalnych i regulacyjno-prawnych.

Ciągłe doskonalenie, które stało się częścią strategii firm, jest procesem realizowanym stopniowo, dlatego zmiany przeprowadzone wewnątrz organizacji mają z reguły charakter systemowy. Z raportu Wyser wynika, że najczęściej dotyczą kilku działów (44% ankietowanych) lub kilku zespołów (21,5%), rzadziej całej organizacji (16,5%).

Wyzwaniem dla wielu organizacji jest też zmiana pokoleniowa. Może wiązać się z zapewnieniem sukcesji, ale zazwyczaj dotyczy zatrudniania młodych ludzi, którzy wkraczają na rynek prosto po studiach. Mają odmienne podejście i oczekiwania – szukają w pracy nie tylko możliwości rozwoju, ale także równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym, chcą funkcjonować w płaskiej strukturze, oczekują partnerstwa. Jak każda zmiana w organizacji, może być ona wyzwaniem, ale przede wszystkim szansą.

Czy rzeczywiście jest tak dobrze?

Zdecydowana większość managerów (niemal 100%) bardzo dobrze ocenia zarówno swoje przygotowanie do zarządzania zmianą, jak i efekty wprowadzonych usprawnień (65% odpowiedzi: „raczej pozytywnie” oraz 24% odpowiedzi: „zdecydowanie pozytywnie”). Jednocześnie aż 36,4% managerów odpowiedzialnych za zmianę, jako największy problem na drodze do jej wdrożenia wskazywało brak planu lub procedur działania, podobny odsetek na brak narzędzi do jej wprowadzenia, nieco mniej – 33,1% wskazywało na brak narzędzi do ich monitorowania.

Największym wyzwaniem była kompleksowość zmiany, liczba obszarów do koordynacji (49% wskazań), problemem było także zakomunikowanie jej pracownikom (47,5%). Co trzeci pracownik nie był przekonany co do konieczności wprowadzanej zmiany. Nie powinno zatem dziwić, że niemal 2/3 managerów napotkało na opór ze strony członków zespołu, a w 17% przypadków wprowadzone zmiany powodowały konflikty.

Wyniki przedstawione w raporcie „Change Management – kompas managera 2023” pokazują, że, nie mówimy już o tym, czy zmiana jest konieczna, ale szukamy najskuteczniejszej drogi w zarządzaniu, która umożliwi jej efektywne przeprowadzenie.

Czy planowanie ma jeszcze sens?

COVID-19 oraz konflikt zbrojny w Ukrainie z dnia na dzień zmieniły rzeczywistość społeczno-gospodarczą i poczucie stabilności. Czy planowanie ma sens? Firmy nie przygotowują już strategii na lata do przodu, elastycznie dostosowując się do koniunktury. Eksperci Wyser podkreślają, że zmierzamy w kierunku ewolucji i ciągłego doskonalenia się, choć proces ten powinien być zaplanowany i weryfikowany.

– Duża zmienność procesów w dzisiejszej rzeczywistości sprawiła, że długookresowe planowanie zmian w przedsiębiorstwach przestało mieć sens. Nie jesteśmy w stanie przygotować się na to, co przyniesie jutro, więc z jednej strony warto być w stałej gotowości na zmianę, z drugiej należy do zmiany podejść strategicznie. To wizja jest tu moim zdaniem najważniejsza, bo to ona wskazuje kierunek, wyznacza ścieżki i zakłada jakiś punkt odniesienia w przyszłości. Dopiero gdy mamy wizję zmiany, w ramach jej realizacji możemy opracować plan  – komentuje Paweł Prociak, CEO Wyser Polska.

Zwinność w zarządzaniu nie wyklucza precyzji w planowaniu konkretnych zmian, opracowaniu planu, obejmującego najdrobniejsze szczegóły we wszystkich obszarach zakładanych udoskonaleń. Źle zarządzana zmiana może wydłużyć proces ich wprowadzania, a w konsekwencji zwiększyć nakład pracy i dodatkowe koszty. Kluczową rolę odgrywa tu komunikacja, często niesłusznie zaniedbywana, co podkreślają eksperci.

Wszystko wskazuje na to, że najbliższe lata będą należały do managerów nowego typu: prawdziwych liderów, którzy zamiast stać ponad zespołem, będą jego częścią. Tacy, którzy będą potrafili przewidywać konsekwencje i ryzyka, biorący pod uwagę komplikacje niespodziewanych wydarzeń. Otwarci na ludzi i empatyczni, dostrzegający ludzką stronę wprowadzanych zmian.

 

O raporcie:

Raport Wyser pt. „Change Management – kompas managera 2023″ został przygotowany w oparciu o pogłębione wywiady z przedstawicielami wyższego managementu firm, doświadczeń ekspertów Wyser oraz badania SW Research przeprowadzonego w sierpniu 2022 roku w grupie 200 firm.

Pełna treść raportu „Change Management – kompas managera 2023”: https://pl.wyser-search.com/change-management/

 

***

Wyser jest należącą do Gi Group Holding firmą rekrutacyjną o globalnym zasięgu, działającą w 12 krajach. Zespół doświadczonych konsultantów specjalizuje się w doradztwie i rekrutacjach na stanowiska kierownicze wyższego szczebla (Executive Search) oraz managerskie (Managerial Recruitmnet). Wspiera organizacje w analizie ich potrzeb w obszarze HR, dopasowując profil rekrutowanych kandydatów do oczekiwań i potrzeb. Zapewnia doradztwo i wsparcie w konsekwentnym budowaniu ścieżki zawodowej managerów. Więcej na stronie: https://pl.wyser-search.com/

 

KONTAKT DLA MEDIÓW

Dorota Zawadzka

Communications Manager, rzecznik prasowy Gi Group Holding w Polsce

E: dorota.zawadzka@gigroup.com M: +48 692 186 083

Share this news

Dowiedz się więcej