Aktualności - "We Stand For People”, globalna kampania wspierająca osoby dotknięte kryzysem humanitarnym w Ukrainie

„We Stand For People” - globalna kampania wspierająca osoby dotknięte kryzysem humanitarnym w Ukrainie.

Inicjatywa wykorzystuje nasze zasoby fachowej wiedzy biznesowej oraz globalne doświadczenia w zakresie pozyskiwania pracowników i obsadzana stanowisk. Wszystko po to, by zapewnić konkretne wsparcie dla uchodźców.
Warszawa, marzec 2022 roku

Gi Group Holding, wiodąca globalna firma z branży HR i doradztwa personalnego, odpowiada na zatrważający kryzys humanitarny w Ukrainie, ogłaszając kampanię „We Stand for People”, która wykorzystuje zbiorową siłę jej zaangażowanych pracowników i istniejące sieci współpracy. Projekt opracowano w ciągu ostatnich tygodni, zaś jego celem jest połączenie licznych działań strategicznych, ucieleśniających wartości, jakie przyświecają przedsiębiorstwu, dla którego człowiek jest w centrum uwagi. Działania te obejmują udzielanie pomocy uchodźcom w terenie, stworzenie zdalnego centrum informacji i rekrutacji dla osób z Ukrainy poszukujących pracy, a także uruchomienie globalnej zbiórki pieniędzy na rzecz polskiej Fundacji Gi Group. Wymienione inicjatywy, choć stanowią zaledwie kroplę w morzu potrzeb, mają na celu wywarcie pozytywnego wpływu na życie około 3,5 miliona uchodźców, którzy uciekli z Ukrainy od 24 lutego 2022 r. (dane UNHCR).

Gi Group Holding i wsparcie na miejscu

Gi Group Holding, wiodąca globalna firma z branży HR i doradztwa personalnego, odpowiada na zatrważający kryzys humanitarny w Ukrainie, ogłaszając kampanię „We Stand for People”, która wykorzystuje zbiorową siłę jej zaangażowanych pracowników i istniejące sieci współpracy. Projekt opracowano w ciągu ostatnich tygodni, zaś jego celem jest połączenie licznych działań strategicznych, ucieleśniających wartości, jakie przyświecają przedsiębiorstwu, dla którego człowiek jest w centrum uwagi. Działania te obejmują udzielanie pomocy uchodźcom w terenie, stworzenie zdalnego centrum informacji i rekrutacji dla osób z Ukrainy poszukujących pracy, a także uruchomienie globalnej zbiórki pieniędzy na rzecz polskiej Fundacji Gi Group. Wymienione inicjatywy, choć stanowią zaledwie kroplę w morzu potrzeb, mają na celu wywarcie pozytywnego wpływu na życie około 3,5 miliona uchodźców, którzy uciekli z Ukrainy od 24 lutego 2022 r. (dane UNHCR).

Gi Group Holding i wsparcie na miejscu

Gi Group Holding, mający w Ukrainie dwa biura i zatrudniający dziesięć osób, pod koniec lutego szybko zareagował na nasilenie konfliktu w regionie, za priorytet uznając zagwarantowanie bezpieczeństwa i dobrostanu swoich pracowników. Następnie – w ramach specjalnego Programu Relokacyjnego – czterech pracowników Gi Group Holding, wnioskujących o przeniesienie, trafiło do Polski i otrzymało w niej zakwaterowanie. Firma podjęła też działania na miejscu, rozwijając operację reagowania w sytuacjach kryzysowych, koordynowaną przez Globalną Grupę Zadaniową oraz doraźny zespół kryzysowy w Polsce. Polski zespół nadzoruje działania pomocowe w naszym kraju, gdzie według szacunków, liczba uchodźców sięga prawie 2,2 miliona. Obie grupy pozostają w stałym kontakcie z lokalnymi władzami, urzędami wojewódzkimi i gminnymi oraz łączą siły z innymi organizacjami branżowymi w celu optymalizacji działań – partnerami są Polskie Forum HR, Konfederacja Lewiatan i Pracodawcy RP. Nasze wsparcie dla uchodźców obejmuje ofertę kontaktu skierowaną specjalnie do potrzebujących. Dzięki temu rozwiązaniu osoby te mogą uzyskać pomoc poprzez zlokalizowane we Lwowie całodobowe telefoniczne centrum HELP. Można się z nim skontaktować dzwoniąc z telefonów komórkowych, wysyłając SMS-y, czy też za pośrednictwem komunikatorów Viber i WhatsApp. Centrum jest prowadzone przez osoby posługujące się językiem polskim oraz ukraińskim, a zarządzane przez Gi Group Ukraine. Udziela ono informacji na temat transportu, zakwaterowania, spraw prawnych i wizowych oraz innych. Uzupełnieniem są fizyczne, całodobowe, punkty wsparcia obsługiwane przez wolontariuszy z sieci Gi Group Holding, zlokalizowane w Przemyślu (przy granicy z Ukrainą) oraz w polskich biurach firmy w 28 miastach. Gi Group Holding udziela również wsparcia na granicy ze Słowacją, Węgrami i Rumunią, a także poprzez specjalny magazyn pomocowy w Czechach. W tych miejscach oferowana jest uchodźcom pomoc w zakresie podstawowym: transport, zakwaterowanie, żywność, odzież, koce, leki, przybory toaletowe, produkty dla niemowląt itp.

Pomoc w znalezieniu pracy

Mamy nadzieję, że nowa rzeczywistość, w której przyszło funkcjonować uchodźcom, da im także szansę i możliwości rozwoju. Z tego powodu, wykorzystując naszą fachową wiedzę biznesową, stworzyliśmy otwartą stronę internetową w języku ukraińskim, ChangeLives.gigroup.com, by łączyć uchodźców z firmami w Europie Środkowej, Wschodniej i Zachodniej, oferującymi możliwości zatrudnienia pracowników wykwalifikowanych. Do tej pory Grupa pomogła znaleźć pracę około 700 uchodźcom z Ukrainy (570 kobiet i 122 mężczyzn) w 80 firmach w Polsce i Czechach. Zapewniliśmy również wsparcie dla rodzin poprzez rozszerzenie usług opieki nad dziećmi i zapewnienie artykułów szkolnych dla ponad 200 dzieci.

Globalna zbiórka pieniędzy

Holding zainicjował również globalną zbiórkę pieniędzy na rzecz polskiej Fundacji Gi Group. Zebrane fundusze są przeznaczane na wsparcie uchodźców podczas ich przejścia do pracy w ramach ekosystemu Gi Group Holding, jako wkład finansowy w koszty zakwaterowania uchodźców w domach zaoferowanych przez naszych pracowników, a także na wsparcie innych powiązanych organizacji charytatywnych. Informacje o tym, jak przekazać darowiznę można znaleźć na specjalnej stronie internetowej donate.gigroup.com. Kolejnym dowodem wsparcia Gi Group Holding jest fakt, że firma rozpoczęła zbiórkę pieniędzy wpłacając 50 000 euro i planuje każdą kolejną wpłatę uzupełniać w stosunku 2:1 (tj. oferując 2 euro za każde darowane już 1 euro).

Prezes zarządu Gi Group Holding Stefano Colli-Lanzi mówi:

Jestem niezmiernie dumny z Gi Group Holding, z tego, że stworzyliśmy wspólnotę i w tak trudnym dla naszego świata momencie zareagowaliśmy w sposób pozytywny i konkretny. Mam nadzieję, że kampania „We Stand for People” przyczyni się choćby w niewielkim stopniu do pomocy potrzebującym w jednym z najpoważniejszych kryzysów humanitarnych w najnowszej historii. Jesteśmy z tymi, którzy uciekają z Ukrainy, a nasze myśli i modlitwy kierujemy do wszystkich dotkniętych tym dramatem

Share this news

Dowiedz się więcej