Czego pracownicy oczekują od szefa?

Skuteczna komunikacja zamiast owocowych czwartków. Czego pracownicy oczekują od szefa?

Skuteczna komunikacja to kompetencja, którą pracownicy cenią najbardziej u swoich przełożonych – wynika z ankiety przeprowadzonej przez Grafton Recruitment. Badanie miało na celu wskazanie umiejętności managerów, które są kluczowe dla dobrych relacji z zespołem. Wyniki wskazują, że skuteczna komunikacja, zaufanie i docenianie drugiej osoby nie tracą na znaczeniu.

Z ankiety przeprowadzonej przez Grafton Recruitment w kwietniu br. wynika, że umiejętność właściwego porozumiewania się z zespołem to, z punktu widzenia pracowników, najbardziej pożądana umiejętność u przełożonego – wskazało na nią 53% respondentów. Na drugim miejscu znalazła się empatia (23%), a aspekty, które mogłoby się wydawać, będą bardziej cenione w kwestiach związanych z karierą (umiejętności organizacyjne oraz kreatywność i innowacyjność) są istotne odpowiednio dla 15 i 8% ankietowanych.

–  Wyniki ankiety pokrywają się z badaniami, według których niezrozumiałość poleceń prowadzi do najdalej idących frustracji. Z jednej strony większość firm deklaruje, że skuteczna komunikacja jest priorytetem, a z drugiej – połowa lub jeszcze większa część pracowników uważa, że w organizacji właśnie ten aspekt powinien zostać poprawiony – mówi Joanna Wanatowicz, dyrektor zarządzająca Grafton Recruitment

Co motywuje, czyli o przewadze marchewki nad kijem

Mniejszym zaskoczeniem wydaje się fakt, że motywację do pracy wzbudza bardziej zaufanie (48% odpowiedzi) niż możliwość rozwoju, pozytywna energia i konstruktywny feedback (wszystkie  odpowiedzi uzyskały wynik na poziomie 17-18%).

Ankietowani odpowiedzieli także na pytanie o to, jakiego rodzaju wsparcia oczekują w codziennej pracy. Tu najczęściej padającą odpowiedzią było docenienie (35%).

Wydaje się, że przepracowaliśmy już syndrom surowego szefa lat 90., jednak firmy wciąż mają w tej kwestii sporo do zrobienia – Agata Naklicka, Regional Manager w Grafton Recruitment. – Nadal można spotkać się z opinią, że chwalenie pracownika otwiera pole do roszczeń, podczas gdy jest dokładnie odwrotnie. Negatywnie nacechowane komunikaty zapamiętujemy znacznie dłużej. Jeśli atmosfera w pracy jest trudna i otrzymujemy negatywny feedback, pamiętamy go dużo bardziej. Właśnie dlatego, dla równowagi, warto jest doceniać pracowników i nie bać się, że pochwał będzie zbyt wiele  dodaje.

Czy empatii można się nauczyć?

W dobie nieustannych zmian i konieczności zarządzania elastycznymi zespołami, niezwykle ważne staje się podnoszenie kompetencji kadry menadżerskiej. Stanowi ona bowiem wizytówkę organizacji i tworzy atmosferę, która wpływa m.in. na retencję i produktywność pracowników.

Choć mogłoby się wydawać, że kompetencje miękkie to te, które są niemierzalne, przyglądając się poszczególnym obszarom, można zauważyć, że są takie, nad którymi można dość szybko i skutecznie pracować np. podczas szkoleń lub coachingu. Są również inne, trudniejsze do doskonalenia, bo dużo bardziej powiązane z temperamentem lidera, jego osobistymi przekonaniami i wrodzonymi sposobami działania – zauważa Joanna Wanatowicz.

I tak na przykład sposobów konstruktywnego udzielania feedbacku można się nauczyć dość szybko, bo rządzą nim dość jasno sformułowane zasady. Z kolei nad wzbudzeniem zaufania w zespole, szczególnie jeśli zostało ono już nadszarpnięte, można pracować miesiącami.

Wspieranie dobrych szefów to gra o coś więcej, niż sama praca

Wszystkie te działania mają na celu polepszenie atmosfery w pracy, która przekłada się na wszelkie aspekty biznesu, również te nadrzędne, czyli zyski. Analitycy wskazują jednak, że zadbanie o satysfakcję z pracy ma dużo większe znaczenie, niż tylko to gospodarcze. Według analizy ekspertów McKinsey&Company relacje z kierownictwem są najważniejszym czynnikiem wpływającym na zadowolenie z pracy. A sama praca jest istotnym wyznacznikiem dobrostanu.

Co ciekawe, eksperci zza oceanu, wskazując na dobre praktyki wspierające budowanie relacji z zespołem, wymieniają m.in. docenianie pracownika oraz empatię, które pojawiają się wysoko w ankiecie przeprowadzonej przez Grafton Recruitment.

Warto pamiętać, że w zarządzaniu zespołem o wiele ważniejsza jest autentyczna wdzięczność i zainteresowanie sprawami podwładnych, niż posługiwanie się tymi narzędziami w sposób nieumiejętny i z niewłaściwych pobudek. Prawdziwy lider to osoba, która przede wszystkim potrafi wykazać się empatią: aktywnie słuchać, wyjaśniać i reagować – mówi Joanna Wanatowicz.

***

Grafton Recruitment to międzynarodowa firma rekrutacyjna działająca od 1982 roku, specjalizująca się w rekrutacjach na stanowiska specjalistyczne, kierownicze średniego i wyższego szczebla. Poprzez sieć lokalnych oddziałów w największych polskich miastach wspiera firmy i kandydatów w rekrutacjach w obszarze pracy stałej i tymczasowej, outsourcingu, IT contractingu i RPO. Wachlarz usług dopełnia doradztwo inwestycyjne i doradztwo HR, analizy i raporty rynkowe. Grafton Recruitment jest też wyłącznym dostawcą narzędzi Thomas International w Polsce. Od 2018 roku jest częścią Gi Group Holding, międzynarodowej agencji pracy należącej do czołówki światowych liderów branży rozwiązań rekrutacyjnych. Grupa posiada biura w 37 krajach w Europie, Azji, Afryce i Amerykach. Więcej: www.grafton.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW:

Dorota Zawadzka, Communication Manager, rzecznik prasowy Gi Group Holding w Polsce

e-mail: dorota.zawadzka@gigroup.com  tel. +48 724 870 909

Share this news

Dowiedz się więcej