Raport Business Services 2023 Grafton Recruitment

Sektor usług wspólnych dla biznesu 2023: dalszy rozwój, wzrost zatrudnienia, wyższe zarobki, praca w modelu hybrydowym

Liczący obecnie ponad 420 tys. pracowników sektor nowoczesnych usług dla biznesu nadal będzie rósł, w 2023 roku dynamika zatrudnienia wyniesie do 4 proc. W odpowiedzi na rosnącą presję inflacyjną i niedobór kadr firmy przewidują wzrost płac do 15 proc., wynika z raportu „Business Services 2023”, przygotowanego przez Grafton Recruitment.

Mimo nieoczekiwanych zdarzeń, jakie miały miejsce w ostatnich trzech latach oraz niezbyt optymistycznych prognoz, sektor usług wspólnych dla biznesu (BSS) odnotował w 2022 roku wysoki wzrost, wynoszący 11,6 proc. r./r. BSS nadal tworzy miejsca pracy, a zatrudnienie w nim wynosi obecnie ponad 420 tysięcy pracowników. W 2023 roku wzrost wyniesie 4 proc. według optymistycznych prognoz, według pesymistycznych – 2 proc., wynika z raportu „Business Services 2023”, przygotowanego przez Grafton Recruitment.

BSS nadal jest jednym z najprężniej rozwijających się sektorów w naszym kraju. Choć według prognoz dynamika zatrudnienia będzie niższa niż roku ubiegłym, warto docenić nadal utrzymujący się trend wzrostowy – komentuje Joanna Wanatowicz, Dyrektor Zarządzająca Grafton Recruitment. – W 2023 roku wyzwaniem dla branży z pewnością pozostanie pozyskanie pracownika. W wymagających warunkach ekonomicznych pracodawcy muszą zatrudniać najlepszych, a ci nie wykazują obecnie chęci zmiany miejsca pracy. Odpowiedzią na ten trend będą inwestycje w szkolenia młodej kadry, globalizacja zatrudnienia, tworzenie międzynarodowych zespołów, wdrażanie rozwiązań w obszarze inteligentnej automatyzacji. W pierwszej kolejności firmy będą optymalizowały procesy, więc także zatrudnienie, co już jest zauważalne – dodaje Joanna Wanatowicz.

Kraków nadal liderem zatrudnienia w BSS w Polsce

Pozycja lidera branży wciąż należy do Krakowa (blisko 93 tys. zatrudnionych), w którym pracuje niemalże co czwarty zatrudniony w sektorze BSS w Polsce. Na drugim miejscu uplasowała się Warszawa. W stolicy działa obecnie 320 centrów usług wspólnych, które zatrudniają łącznie prawie 83 tys. specjalistów. Na podium, z wynikiem prawie 60 tys. pracowników w obszarze nowoczesnych usług dla biznesu, znalazł się także Wrocław. Warto dodać, że to jedno z niewielu miast, w którym prognozowany jest wzrost popytu na powierzchnie biurowe w stosunku do roku ubiegłego (13 proc.).

Podwyżki inflacyjne i widełki wynagrodzeń BSS w 2023

Poza przyjętymi systemami wynagradzania pracowników w minionym roku 60 proc. ankietowanych przedsiębiorców z branży BSS podwyższyła wynagrodzenia swoim pracownikom w związku z rosnącą inflacją. W co drugiej firmie podwyżki nie przekroczyły 15%, tylko w co dziesiątej były wyższe, przy czym na najwyższy wzrost pensji odnotowały firmy zatrudniające do 100 osób (15,4 proc. ankietowanych). Pozostałe 40 proc. firm nie wprowadziło podwyżek inflacyjnych.

Wynagrodzenia w sektorze rosną wraz z oczekiwaniami kandydatów i ich ograniczoną dostępnością. Największy wzrost w sektorze BSS odnotowano w obszarach: IT – o 11,3 proc., administracji – o 10,5 proc., HR – o 9,5 proc. oraz finansów i bankowości – o 8,7 proc. Na kolejnych miejscach plasują się: marketing (6,7 proc. wzrostu), bankowość i usługi finansowe (6,1 proc. wzrostu) oraz sprzedaż i obsługa klienta (wzrost o 5,9 proc.).

Według przewidywań w pierwszym kwartale 2023 roku widełki wynagrodzeń w sektorze BSS utrzymają się na dotychczasowym poziomie lub wzrosną nie więcej niż o 15 proc.

Poziom wynagrodzenia oraz możliwość pracy zdalnej to dwa najważniejsze czynniki, którymi kierują się pracownicy. 64 proc. ankietowanych w przypadku zmiany pracodawcy oczekiwałoby zarobków wyższych o ponad 15 proc. względem obecnego wynagrodzenia – komentuje Michał Kramek Senior Data Analyst w Grafton Recruitment.

Rosnąca liczba studentów szansą na skuteczniejsze rekrutacje

Lokalizacja najprężniej działających centrów usług wspólnych w miastach, które są dużymi ośrodkami akademickimi działa korzystnie na rzecz sektora. Dla branży BSS studenci i absolwenci uczelni wyższych są jedną z najważniejszych grup, wśród których rekrutowani są pracownicy. Dlatego pozytywną informacją dla branży jest zatrzymanie wieloletniego spadku liczby studentów w Polsce – według GUS w roku akademickim 2022/2023 wzrosła ona o około 0,2 proc.

Utrzymanie drugi rok z rzędu wzrostu liczby studentów jest pozytywną informacją dla branży. W skali całego kraju obserwujemy także trend dostosowywania oferty edukacyjnej uczelni wyższych do potrzeb zgłaszanych przez rynek pracy. Przykładem może być coraz większy dostęp do kierunków w obszarze uczenia maszynowego, IoT czy zaawansowanej analizy danych. Jak podaje GUS, studenci w Polsce najchętniej wybierają kierunki biznesowo-prawne (22,6 proc.) oraz techniczne (14 proc.). W dłuższej perspektywie wpłynie to pozytywnie na dostępność poszukiwanych talentów – wyjaśnia Michał Kramek Senior Data Analyst w Grafton Recruitment.

Praca zdalna i hybrydowa w 3/4 firm  

Model pracy zdalnej jest – i będzie – istotnym czynnikiem wpływającym na wybór potencjalnego pracodawcy i chęć pozostania w obecnej pracy. W badaniu przeprowadzonym na potrzeby raportu „Business Services 2023” żaden z badanych pracowników nie wyraził chęci pracy w formule w pełni stacjonarnej, a aż 65% respondentów zadeklarowało, że w przypadku konieczności powrotu do stacjonarnego modelu pracy, będzie szukało nowego pracodawcy.

– Początek 2023 roku to finał trwających dwa lata prac i konsultacji w sprawie przepisów wprowadzających pracę zdalną do Kodeksu pracy. Z naszych analiz wynika, że 80 proc. firm nie przewiduje zmian w formule zatrudnienia w związku z wejściem w życie nowych regulacji. Tylko ok. 3 proc. badanych firm deklaruje w przyszłości rezygnację z pracy w pełni zdalnej na rzecz modelu hybrydowego – komentuje Ewa Michalska, Dyrektor Operacyjna Grafton Recruitment.

Niemal ¾ ankietowanych firm sektora BSS pracowało w ub. roku w formule hybrydowej, w modelu w pełni zdalnym 12 proc. Zgodnie z przewidywaniami tym roku będzie podobnie. Jednocześnie zaledwie 13,3 proc. przedsiębiorstw planuje pracę stacjonarną.

Firmy deklarujące chęć powrotu do stacjonarnego systemu pracy, w zdecydowanej większości (60,9 proc.) nie planują podwyżek wynagrodzeń z tego tytułu. Tylko nieco ponad 8,7 proc. podniesie pensje wszystkich pracowników. 30,4 proc. liczy się z tym, że w wyniku decyzji o powrocie do biur część pracowników może zmienić miejsce zatrudnienia.

Praca zdalna jest już standardem, mimo to kandydaci wciąż mocno podkreślają te opcję w swoich oczekiwaniach. Obawiają się, że po pandemii nie będą mogli pracować w tym modelu, nie chcą stracić tego benefitu – wyjaśnia Ewa Michalska, dyrektor operacyjna Grafton Recruitment.

Pełna treść raportu „Business Services 2023” jest dostępna pod linkiem:

https://www.grafton.pl/pl/raport-wynagrodzen-w-sektorze-bss-2023

 

O RAPORCIE:

„Business Services 2023” to już siódma edycja raportu Grafton Recruitment. Przygotowane na przełomie 2022 i 2023  opracowanie zawiera analizę stawek wynagrodzeń dla ponad 69 ról w sektorze BSS, analizę potencjału inwestycyjnego oraz zatrudnienia w siedmiu polskich miastach. Raport dopełniają komentarze ekspertów dotyczące aktualnej sytuacji na rynku centrów usług wspólnych oraz prognoz i możliwych kierunków rozwoju sektora.

Grafton Recruitment to międzynarodowa firma rekrutacyjna działająca od 1982 roku, specjalizująca się w rekrutacjach na stanowiska specjalistyczne, kierownicze średniego i wyższego szczebla. Poprzez sieć dziewięciu lokalnych oddziałów w największych polskich miastach wspiera firmy i kandydatów w rekrutacjach w obszarze pracy stałej i tymczasowej, outsourcingu, IT contractingu i RPO. Wachlarz usług dopełnia doradztwo inwestycyjne i doradztwo HR, analizy i raporty rynkowe. Grafton Recruitment jest też wyłącznym dostawcą narzędzi Thomas International w Polsce. Od 2018 roku jest częścią Gi Group Holding, międzynarodowej agencji pracy należącej do czołówki światowych liderów branży rozwiązań rekrutacyjnych, z biurami w 57 krajach w Europie, Azji, Afryce i Amerykach. Więcej: www.grafton.pl

 

KONTAKT DLA MEDIÓW:

Dorota Zawadzka, Communication Manager, rzecznik prasowy Gi Group Holding w Polsce

e-mail: dorota.zawadzka@gigroup.com, tel. +48 692 186 083

Share this news

Dowiedz się więcej