Przebranżowienie odpowiedzią na zmiany na rynku pracy. Polacy coraz bardziej otwarci na zmianę zawodu i podwyższanie kwalifikacji.

4 na 10 wszystkich pracowników rozważa przebranżowienie się – wynika z najnowszej, 17 już edycji raportu Gi Group Holding „Barometr rynku pracy 2023”. Wśród osób obawiających się zwolnienia lub planujących zmianę pracy, odsetek deklarujących chęć zmiany kwalifikacji jest dużo wyższy i sięga 71%. Jakie korzyści wynikają z reskillingu, co motywuje pracowników, a jaki jest stosunek pracodawców do rozwoju kompetencji pracowników?

Wzrasta otwartość na zmianę specjalizacji

 

Z przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie Gi Group Holding badania wynika, że Polacy są coraz bardziej otwarci na zmianę lub podwyższenie kwalifikacji (reskilling, upskilling). Obecnie zmianę profesji rozważa 42% wszystkich pracowników. Wśród obawiających się utraty pracy lub planujących ją zmienić odsetek ten wynosi aż 71%, co stanowi wzrost o 10 p.p. rok do roku. 

– Rozwój technologii prowadzi do ważnych, nieuniknionych zmian na rynku pracy. Rutynowe i powtarzalne prace są systematycznie zastępowane przez maszyny lub rozwiązania technologiczne, firmy coraz częściej poszukują więc przede wszystkim wykwalifikowanej kadry. Automatyzacja czy digitalizacja, które upraszczają i przyspieszają realizację procesów, przyczyniają się do zmian w strukturze zawodów, zanikania niektórych profesji i powstawania nowych stanowisk, wymagających nowych umiejętności. W tym kontekście podnoszenie kompetencji czy przekwalifikowywanie się jest szansą dla pracowników, daje możliwość sprostania przyszłym wymaganiom, a tym samym utrzymania zatrudnienia w przyszłości. Polacy w coraz większym stopniu widzą i rozumieją ten trend – komentuje Marcos Segador Arrebola, Dyrektor Zarządzający Gi Group Holding w Polsce.

Kto jest zainteresowany przekwalifikowaniem się

Chęć zmiany profesji zmienia się wraz ze specyfiką branży i zajmowanym stanowiskiem. Jest bardziej widoczna w handlu, w najmniejszym stopniu w sektorze publicznym. Taką możliwość rozważa co drugi pracownik fizyczny i  produkcyjny (48%), a także co drugi zajmujący stanowisko kierownicze (49,2%). Tymczasem wśród starszych specjalistów co trzeci rozważa taką perspektywę.

Jak wynika z „Barometru rynku pracy 2023”, reskilling bierze pod uwagę ponad połowa (56,9%) badanych poniżej 25. roku życia. Młodzi pracownicy widzą w nim szansę na zapewnienie sobie lepszej pozycji na rynku pracy. Skłonność do zmiany zawodu maleje wraz z wiekiem – w najstarszej grupie respondentów tylko 27,4% bierze pod uwagę taką możliwość. Co ciekawe, to kobiety częściej niż mężczyźni rozważają możliwość przebranżowienia się – odpowiednio 45% i 38,5%.

Zmianę lub podwyższenie kwalifikacji rozważa co druga osoba mająca wykształcenie podstawowe (51%), ale wśród absolwentów wyższych uczelni ten wskaźnik też jest wysoki i wynosi 42%. Mniejsze zainteresowanie widoczne jest wśród osób mających wykształcenie średnie.

Motywacja do zmian
– Wielu pracowników – bez względu na szczebel zatrudnienia – widzi w zmianie kwalifikacji szansę na poprawienie swojej sytuacji zawodowej. Mniej wykwalifikowani chętniej decydują się na zmianę zawodu, gdyż mają świadomość, że ich pozycja na rynku pracy może być zagrożona. Z kolei kadra zajmująca wyższe stanowiska widzi konieczności stałego uczenia się i rozwoju – wyjaśnia Anna Wesołowska, Dyrektor Zarządzająca Gi Group Temp&Perm.

Z raportu „Barometr rynku pracy 2023” wynika, że blisko 40% pracowników byłoby skłonnych podjąć decyzję związaną w przebranżowieniem się, jeśli mieliby gwarancję ze strony pracodawcy, że zapewni im stabilne zatrudnienie lub możliwość awansu. To jeden z najważniejszych czynników w opinii pracowników, bez względu na wykształcenie, stanowisko, branżę, płeć czy wiek. Z kolei dla 34% badanych motywacją byłoby zapewnienie przez firmę czasu na zdobywanie nowych kompetencji, np. dodatkowych dni wolnych, elastycznych godzin pracy czy możliwości nauki w czasie pracy.

Finansowanie lub dofinansowanie edukacji czy organizacja szkoleń przez pracodawcę mają nieco mniejsze znaczenie w kontekście motywacji pracowników do zmiany zawodu, choć jest to ważny czynnik dla co trzeciego z zatrudnionych. Jest przy tym zdecydowanie bardziej istotny dla kobiet (33% wskazań) niż mężczyzn (niewiele ponad 22%). Najmniejsze zainteresowanie budzą programy mentoringowe i pomoc doświadczonych pracowników w rozwijaniu umiejętności. Zaledwie 18% respondentów uznało ten czynnik za motywujący do zmiany specjalizacji. Najbardziej zainteresowani tego rodzaju wsparciem są osoby poniżej 25. roku życia.

Reskilling kluczowym remedium na niedobór pracowników

75% firm, które mają trudności ze znalezieniem pracowników, jako główny powód wskazuje brak kandydatów, co stanowi wzrost względem zeszłego roku o 8,6 p.p. Jednym ze sposobów poradzenia sobie z niedoborem wykwalifikowanych kadr jest reskilling.

– W obliczu braku kadr o oczekiwanych kompetencjach oraz negatywnych trendów demograficznych reskilling to kluczowy element strategii rozwoju przedsiębiorstw, zapewniający innowacyjność i konkurencyjność rynkową. Ze znalezieniem odpowiednich pracowników boryka się nadal wiele firm, a inwestycja w rozwój już zatrudnionych może być znacznie bardziej efektywna niż rekrutacja nowych pracowników. Buduje także motywację i zaangażowanie  ­– podsumowuje Marcos Segador Arrebola, Dyrektor Zarządzający Gi Group Holding w Polsce.

W tym kontekście zagadnienie podwyższania i zmiany kwalifikacji przez pracowników powinno być kluczowym elementem strategii rozwoju przedsiębiorstw. Niezbędne jest także podjęcie działań systemowych w obszarze strategii edukacji i dostosowywania jej do potrzeb rynku.

Całość raportu „Barometr rynku pracy” będzie dostępna wkrótce.

 

O badaniu

Badanie zostało przeprowadzone przez SW Research na zlecenie Gi Group Holding w terminie 03.02.02023 r. – 14.02.2023 r. W ramach badania przeprowadzono 511 ankiet z pracodawcami i 550 z pracownikami między 18 a 67 rokiem życia. Ankietowani byli Polacy i Polki powyżej 18 roku życia, zgodnie z rozkładem płci, wieku i klasy wielkości miejscowości i wykształcenia. Głównym celem badania było sprawdzenie postrzegania aktualnej sytuacji i zjawisk na polskim rynku pracy.

 

Gi Group Holding, stworzony w 1998 roku w Mediolanie, jest jednym z wiodących na świecie dostawców usług, które przyczyniają się do rozwoju rynku pracy. Globalny ekosystem rekrutacji i zatrudnienia obejmuje sześć uzupełniających się marek: Gi Group, Gi BPO, INTOO, Wyser, Grafton, Tack/TMI. Umożliwiają one Grupie zapewnianie kompleksowych usług oraz skutecznych rozwiązań w obszarze rekrutacji i zatrudnienia. Gi Group Holding promuje zrównoważone i przyjazne środowisko pracy dla kandydatów, pracowników i firm, odpowiadając na zmieniające się potrzeby rynkowe. Spółka zatrudnia na całym świecie ponad 6 tys. pracowników, a dzięki bezpośredniej obecności i strategicznym partnerstwom jest obecna w ponad 100 krajach w Europie, regionie APAC, Ameryce Północnej i Południowej oraz Afryce. Gi Group Holding świadczy usługi ponad 20 tys. klientów, jej przychody wynoszą 3,3 mld euro (dane za 2021 r.), co daje jej 5. miejsce w rankingu największych firm z branży HR w Europie
i 16. pozycję na świecie (wg danych Staffing Industry Analysts).
www.gigroupholding.com

 

KONTAKT DLA MEDIÓW:

Dorota Zawadzka, Communication Manager, rzecznik prasowy Gi Group Holding w Polsce

e-mail: dorota.zawadzka@gigroup.com  tel. +48 724 870 909

Share this news

Dowiedz się więcej