Antonio Carvelli w Radzie Dialogu Społecznego Województwa Mazowieckiego

Antonio Carvelli, szef sekcji rynku pracy Federacji Przedsiębiorców Polskich i Wiceprezes Zarządu Gi Group Poland S.A. został powołany do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Jako przedstawiciel organizacji pracodawców Antonio Carvelli będzie uczestniczył w opiniowaniu projektów strategii rozwoju Województwa Mazowieckiego, działań i inicjatyw będących w zakresie kompetencji administracji rządowej i samorządowej. W programie prac Rady  znajdują się m.in. sprawy dotyczące realizacji Funduszy Europejskich dla Mazowsza, Centralnego Portu Komunikacyjnego, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju transportu zeroemisyjnego, stref ekonomicznych czy nielegalnych wysypisk odpadów. Wśród tematów związanych z rynkiem pracy analizowane będą takie zagadnienia, jak aktywizacja biernych zawodowo, włączanie uchodźców z Ukrainy w rynek pracy, wpływ cyfryzacji na zatrudnienie. Wśród innych tematów znajdą się: szkolnictwo zawodowe, warunki pracy nauczycieli i sytuacja kadrowa w placówkach oświatowych.

Oprócz przekazywania Radzie Dialogu Społecznego oraz organom administracji publicznej rekomendowanych rozwiązań i propozycji zmian prawnych do obowiązków członków Rady Dialogu Społecznego Województwa Mazowieckiego będzie należało także rozpatrywanie ważnych spraw społecznych lub gospodarczych będących źródłem konfliktów między pracodawcami a pracownikami

 

– Poprzez uczestnictwo w Radzie Dialogu Społecznego organizacje przedsiębiorców mogą wskazywać kierunki polityki, która przyczyni się do budowania zrównoważonego rynku pracy, dającego możliwości rozwoju i bezpieczeństwa zatrudnienia pracownikom i przedsiębiorstwom. To szczególnie ważne w obliczu obecnych wyzwań związanych nie tylko z sytuacją gospodarczą, ale też społeczną – niepewnością dotyczącą przyszłości, starzeniem się społeczeństwa, niedoborem pracowników, koniecznością zwiększenia aktywności zawodowej Polaków czy niedostosowaniem edukacji do potrzeb firm – komentuje Antonio Carvelli, szef sekcji rynku pracy Federacji Przedsiębiorców Polskich, Wiceprezes Zarządu Gi Group Poland S.A.

Wybór członków Rady nastąpił na mocy ustawy z dnia  24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2232 ze zm.). W skład Rady weszli: marszałek województwa oraz dwaj wskazani przez niego przedstawiciele strony samorządowej, wojewoda oraz dwie wskazane przez niego osoby jako reprezentanci strony rządowej, przedstawiciele organizacji związkowych oraz organizacji pracodawców.

W lipcu 2023 roku Antonio Carvelli dołączył do Rady Rynku Pracy, organu opiniodawczo-doradczego Ministra Rodziny i Spraw Społecznych w sprawach polityki rynku pracy na lata 2023-2027. W listopadzie  ub. roku został wybrany do Rady Rynku Pracy, organu opiniodawczo-doradczego Prezydenta m.st. Warszawy w sprawach polityki zatrudnienia.

***

Gi Group Holding

Gi Group Holding to międzynarodowa agencja pracy należąca do czołówki światowych liderów branży rozwiązań rekrutacyjnych. Jest obecna w 57 krajach – z czego w 30 bezpośrednio – w Europie, Azji, Afryce i Amerykach. W Polsce działa od 2007 roku, zapewniając kompleksowe usługi doradztwa w obszarze HR, optymalizacji zatrudnienia oraz rekrutacji pracowników wszystkich szczebli w ramach marek: Gi Group (rekrutacja oraz zatrudnienie stałe i czasowe pracowników niższego szczebla, outsourcing), Grafton Recruitment (rekrutacja specjalistów oraz na stanowiska kierownicze), Wyser (rekrutacja managerów wyższego i średniego szczebla) oraz Thomas International (narzędzia psychometryczne wspierające rekrutację i rozwój). Więcejwww.gigroupholding.com/polska

 

KONTAKT DLA MEDIÓW

Dorota Zawadzka

Communications Manager, rzecznik prasowy Gi Group Holding w Polsce

E: dorota.zawadzka@gigroup.com

M:+ 48 724 870 909

Share this news

Dowiedz się więcej