EDYCJA 2023

Branża
produkcyjna
Globalne
Trendy HR

EDYCJA 2023

Branża produkcyjna

Globalne Trendy HR

Cyfrowa transformacja jako strategia przezwyciężania współczesnych kryzysów w produkcji

Globalna sytuacja wywołana przez pandemię COVID-19, konflikt na Ukrainie, rosnąca inflacja i niedobór surowców, napędzają tempo wdrażania nowych technologii w przemyśle wytwórczym. W ostatnim badaniu, przeprowadzonym w Polsce, Brazylii, Chinach, Niemczech, Włoszech i Wielkiej Brytanii, zapytaliśmy managerów HR, kierowników zakładów i kierowników produkcji o szanse i wyzwania, jakie niesie ze sobą czwarta rewolucja przemysłowa.

16,4 BLN $

globalna wartość
sektora produkcji

84%

firm wprowadziło
technologie Smart Factory

66%

przedsiębiorstw zgłasza
trudności ze znalezieniem
wyspecjalizowanych pracowników

76%

ekspertów uważa,
że ciągłe kształcenie się jest
kluczowe dla produkcji

Znaczenie

gospodarcze

Fundament rozwoju społecznego i gospodarczego

Pomimo powszechnej niestabilności dotykającej wszystkie gospodarki, przemysł wytwórczy rośnie w siłę. W 2021 r. globalna wartość sektora wyniosła 16,4 bln USD, co stanowi wzrost o 21% w stosunku do 2020 r. Jego znaczenie gospodarcze potwierdza także 17% udział w globalnym produkcie krajowym brutto.
Takie dane cieszą ekspertów, którzy są ogólnie optymistycznie nastawieni do rozwoju branży i podkreślają dwa nowe globalne trendy: automatyzację oraz zrównoważony rozwój.

BLN $

16,4

globalna wartość
sektora produkcji

Inteligentna

fabryka

Przemysł 4.0 to już nie przyszłość, a teraźniejszość

Firmy mają aktualnie dostęp do szerokiej gamy technologii automatyzujących zadania. Jak wynika z naszych badań, 84% firm wprowadziło już niektóre rozwiązania cyfrowe. Najczęściej było to przetwarzanie w chmurze i integracja cyfrowa, a także rozwiązania związane z analizą big data oraz cyberbezpieczeństwem.

Zwiększony popyt znajduje odzwierciedlenie w prognozach dostawców technologii. Przewiduje się, że globalny rynek automatyki przemysłowej będzie szybko rósł, osiągając wartość 265 miliardów dolarów do 2025 r.

22% badanych firm deklaruje, że na pewno wdroży nowe rozwiązania cyfrowe w ciągu najbliższych pięciu lat, a 63% prawdopodobnie to zrobi. Eksperci uważają, że nowe technologie zwiększą produktywność i wydajność, choć mogą pojawić się pewne trudności, jak np. brak odpowiednich umiejętności operatora.

Rynek

pracy

Nowe role i odejście od pracy fizycznej

Deficyt pracowników fizycznych jest jednym z głównych wyzwań, z którym mierzy się obecnie branża produkcyjna – 66% firm zgłasza trudności ze znalezieniem pracowników wykwalifikowanych.

Źródłem tego problemu jest spadająca liczba osób decydujących się na realizację swojej drogi zawodowej w branży produkcyjnej oraz trudności ze znalezieniem pracowników o niezbędnych kwalifikacjach.  
36% respondentów jest przekonanych, że podstawową przyczyną problemu jest tradycyjne – nieadekwatne do współczesnych warunków – postrzeganie pracy fizycznej i nisko wykwalifikowanej. Praca na produkcji ewoluuje. 85% ekspertów uważa, że zmienia się zapotrzebowanie na konkretne profile. 

Firmy będą coraz częściej potrzebować analityków danych i naukowców, podczas gdy pracownicy fabryk będą w coraz większym stopniu koncentrować się na ustawianiu maszyn i monitorowaniu jakości produkcji.

66%

przedsiębiorstw zgłasza trudności ze znalezieniem wyspecjalizowanych pracowników

Ciągłe

uczenie się

Walka z niedoborem siły roboczej i podnoszenie kwalifikacji pracowników

Szkolenia mają kluczowe znaczenie dla rozwoju kompetencji obecnych pracowników, przyciągania nowych kandydatów i przezwyciężania niedoborów siły roboczej. 76% ekspertów jest zdania, że ciągłe uczenie się jest kluczem do zapewnienia szans na zatrudnienie przez cały okres życia zawodowego. 42% respondentów uważa szkolenie pracowników za najlepszy sposób na wypełnienie luki kompetencyjnej, ponieważ łączy już zdobyte doświadczenie zawodowe z nowymi umiejętnościami. Firmy produkcyjne oferują obecnie programy szkoleniowe dotyczące zarówno umiejętności miękkich, np. zarządzania relacjami międzyludzkimi, jak i twardych kompetencji, takich jak obsługa nowych maszyn.
Spośród badanych przedsiębiorstw aż 87% planuje szkolenia w zakresie wykorzystania narzędzi cyfrowych.

76%

ekspertów uważa, że ciągłe kształcenie się jest kluczowe dla produkcji

Optymizm

polskiej branży

Polska jest jednym z liderów transformacji technologicznej w produkcji

W porównaniu z innymi krajami, polscy eksperci wyjątkowo optymistycznie oceniają perspektywy branży produkcyjnej, wskazując nasz kraj jako jednego z liderów wzrostu, jeśli chodzi o przemysł europejski.

Polska przoduje także w tempie transformacji cyfrowej – aż 90% badanych polskich przedsiębiorstw deklaruje, że wdrożyło już rozwiązania cyfrowe. Nie boimy się także nadchodzących przemian, 53% respondentów jest przekonanych, że automatyzacja branży przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy.

Jednocześnie aż 78% polskich firm produkcyjnych deklaruje trudności w znalezieniu pracowników, co może być jednym z czynników intensyfikujących tempo zmian technologicznych w rodzimych przedsiębiorstwach.

90%

polskich firm wdrożyło technologie cyfrowe

Jak wygląda przyszłość branży produkcyjnej?

Wypełnij formularz i pobierz raport!

"*" indicates required fields

Surname*
Share this news

Dowiedz się więcej